Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 33 results. Subscribe to this search

|
1. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ tại Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn. Luận văn thạc sĩ lâm nghiệp. Chuyên ngành Lâm học. Mã ngành: 8620201. Hồ Viết Thắng

by Hồ, Viết Thắng.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Huế 2019Availability: Items available for reference: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: LN.LH 2019/H] (1).

2. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ tại ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn. Luận văn thạc sĩ lâm nghiệp. Chuyên ngành: Lâm học. Mã số: 8620201 Hồ Viết Thắng

by Hồ, Viết Thắng.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Huế 2019Availability: Items available for reference: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: LN.LH 2019/H] (1).

3. Ứng dụng GIS trong phòng chống cháy rừng tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Luận văn thạc sĩ Lâm nghiệp. Chuyên ngành: Lâm học. Mã số: 8620201. Phạm, Sơn

by Phạm, Sơn.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Huế 2019Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: LN.LH 2019/P] (2).

4. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý sử dụng đất lâm nghiệp ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Luận văn thạc sĩ khoa học lâm nghiệp. Chuyên ngành Lâm học. Mã số: 862.02.01 Nguyễn Thế Anh

by Nguyễn, Thế Anh.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Huế 2019Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: LN.LH 2019/N] (1).

5. Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và tái sinh tự nhiên của rú cát tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Luận văn thạc sĩ khoa học lâm nghiệp. Chuyên ngành: Lâm học. Mã số: 8.62.02.01 Phan Khắc Bá Long

by Phan, Khắc Bá Long.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Huế 2019Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: LN.LH 2019/P] (1).

6. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rừng tại Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn tỉnh Quảng Trị. Luận văn thạc sĩ Lâm nghiệp. Chuyên ngành Lâm học. Mã ngành: 8620201 Thái Văn Sơn

by Thái, Văn Sơn.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Huế 2019Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: LN.LH 2019/T] (2).

7. Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp bền vững ở huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học. Mã số: 862.02.01 Nguyễn, Thanh Hùng

by Nguyễn, Thanh Hùng.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Huế 2019Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: LN.LH 2019/N] (2).

8. Lập kế hoạch khai thác bền vững loài mây nước tại ban quản lý rừng phòng hộ Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế bằng phần mềm Stella. Luận văn thạc sĩ lâm nghiệp. Chuyên ngành: Lâm học. Mã số: 8620201 Trần Thị Lệ Xuân

by Trần, Thị Lệ Xuân.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Huế 2019Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: LN.LH 2019/T] (2).

9. Đánh giá vai trò và sự tham gia của phụ nữ trong quản lý và sử dụng tài nguyên rừng tại huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế. Luận văn thạc sĩ lâm nghiệp. Chuyên ngành Lâm học. Mã số: 8620201 Hồ, Thu Trang

by Hồ, Thu Trang.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Huế 2019Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: LN.LH 2019/H] (2).

10. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rừng tại Ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.. Luận văn thạc sĩ Lâm nghiệp. Chuyên ngành: Lâm học. Mã số: 8620201 Trần Sơn Ca

by Trần, Sơn Ca.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Huế 2019Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: LN.LH 2019/T] (2).

11. Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các giải pháp bảo tồn loài cam thảo Đá Bia (Telosma Procumbens (Blanco) Merr.) tại huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Luận văn thạc sĩ Lâm nghiệp. Chuyên ngành: Lâm học. Mã số: 8620201 Nguyễn Võ Thành Danh

by Nguyễn, Võ Thành Danh.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Huế 2019Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: LN.LH 2019/N] (2).

12. Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc lâm phần và tái sinh của cây Gụ Lau (SINDORA TONKINENSIS) ở khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Luận văn thạc sĩ lâm nghiệp. Chuyên ngành: Lâm nghiêp. Mã số: 8620201. Võ Đặng Xuân Thọ

by Võ, Đặng Xuân Thọ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Huế 2019Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: LN.LH 2019/V] (2).

13. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý Rú cát ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị Luận văn thạc sĩ khoa học Lâm nghiệp. Chuyên ngành: Lâm học. Mã số: 862.02.01 Nguyễn Quốc Cảm

by Nguyễn, Quốc Cảm.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Huế 2019Availability: Items available for reference: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: LN.LH 2019/N] (1).

14. Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý, phát triển rừng tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Luận văn thạc sĩ Lâm nghiệp. Chuyên ngành Lâm học. Mã số: 8620201. Nguyễn Văn Lâm

by Nguyễn, Văn Lâm.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Huế 2019Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: LN.LH 2019/N] (1).

15. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Luận văn thạc sĩ khoa học lâm nghiệp. Chuyên ngành Lâm học. Phạm Anh Tuấn

by Phạm, Anh Tuấn.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Huế 2019Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: LN.LH 2019/P] (1).

16. Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các giải pháp bảo tồn các loài thú hoang dã ở Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Luận văn thạc sĩ lâm nghiệp. Chuyên ngành Lâm học. Mã số: 8620201. Phạm Tấn Nguyên

by Phạm, Tấn Nguyên.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Huế 2020Availability: Items available for reference: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: LN.LH 2020/P] (1).

17. Nghiên cứu cấu trúc, sinh trưởng và tăng trưởng rừng keo lá tràm ( Acacia auriculiformis A.Cunn ex Benth.) tại Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Luận văn thạc sĩ lâm nghiệp. Chuyên ngành Lâm học. Mã số: 8620201. Nguyễn Vũ Bình

by Nguyễn, Vũ Bình.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Huế 2020Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: LN.LH 2020/N] (1).

18. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Luận văn thạc sĩ lâm nghiệp. Chuyên ngành Lâm học. Mã số: 8620201. Trần Đình Thiện

by Trần, Đình Thiện.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Huế 2020Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: LN.LH 2020/T] (1).

19. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý Rú Cát ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Luận văn thạc sĩ lâm nghiệp. Chuyên ngành Lâm học. Mã số: 8620201. Nguyễn Bá Thạo

by Nguyễn, Bá Thạo.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Huế 2020Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: LN.LH 2020/N] (1).

20. Đánh giá kết quả thực hiện và tác động của chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đến đời sống của người dân địa phương ở Ban quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. Luận văn thạc sĩ lâm nghiệp. Chuyên ngành Lâm học. Mã số: 8620201. Nguyễn Thanh Tuyền

by Nguyễn, Thanh Tuyền.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Huế 2020Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: LN.LH 2020/N] (1).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha