Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 267 results. Subscribe to this search

|
21. Nghiên cứu thực trạng làm cơ sở đề xuất các giải pháp phục hồi sinh cảnh và quản lý rừng bền vững tại lưu vực hồ tả trạch huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.62. Nguyễn Đình Cường

by Nguyễn, Đình Cường.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2010Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2010. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

22. Nghiên cứu diễn biến quá trình phục hồi rừng và một số đặc điểm lâm học của rừng phu8cj hồi ở xã Hồng Kim, huyện Alưới tỉnh Thừa Thiên Huế. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60. Lê Thái Hùng.

by Lê, Thái Hùng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2009Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2009. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

23. Nghiên cứu điều kiện sinh thái và thử nghiệm một số biện pháp kỹ thuật trồng sa nhân tím (Amomum longiligulare T.L.Wu) dưới tán rừng trồng ở huyện Kbang, tỉnh Gia Lai. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60. Hoàng Thị Minh.

by Hoàng, Thị Minh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2009Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2009. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

24. Nghiên cứu hiện trạng và cơ sở khoa học để chuyển đổi nương rẫy thành rừng trồng tại huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60. Phạm Hữu Đức.

by Phạm Hữu Đức.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2010Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2010. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

25. Nghiên cứu định hướng quản lý bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn tại cửa sông Gianh tỉnh Quảng Bình. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60. Trần Trung Thành

by Trần, Trung Thành.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2010Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2010. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

26. Đánh giá hiệu quả kinh tế của các hệ thống canh tác nông lâm kết hợp theo hướng bền vững tại huyện Tiên Phước - tỉnh Quảng Nam. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60 Nguyễn Hữu Phước.

by Nguyễn, Hữu Phước.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2009Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2009. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

27. Nghiên cứu các xung đột và đề xuất một số giải pháp quản lý xung đột trong quản lý rừng tự nhiên ở huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60. Nguyễn Trần Nguyên

by Nguyễn, Trần Nguyên.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2009Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2009. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

28. Nghiên cứu tác động của dự án trồng rừng 661 tại vùng đệm khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ Hà Tĩnh Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60. Phan Văn Thế.

by Phan, Văn Thế.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2010Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2010. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

29. Nghiên sứu sự thay đổi lớp phủ thảm thực vật rừng tại vườn quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60. Đặng Ngọc Quốc Hưng.

by Đặng, Ngọc Quốc Hưng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2009Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2009. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

30. Ứng dụng hệ thống hỗ trợ quyết định dựa trên cơ sở dữ liệu GIS để quản lý và phát triển rừng trồng bền vững ở huyện Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60. Trần Trọng Tiến

by Trần, Trọng Tiến.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2010Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2010. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

31. Nghiên cứu quy luật sinh trưởng lâm phần keo tai tượng (Acacia mangium wild) trồng thuần loài tuổi 7, phục vụ công tác điều tra, nuôi dưỡng rừng tại Thừa Thiên Huế. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60. Huỳnh Kim Hiếu

by Huỳnh, Kim Hiếu.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2009Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2009. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

32. Thử nghiệm xây dựng mô hình dự báo dịch sâu róm thông bằng tương quan hồi quy Logistic cho rừng thông nhựa thuộc tỉnh Quảng Trị. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60. Nguyễn Thị Thương.

by Nguyễn, Thị Thương.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2008Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2008. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

33. Điều tra phân bố và thử nghiệm trồng sa nhân dưới các mức độ ánh sáng khác nhau tại vườn thực vật thuộc vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60. Bùi Ngọc Thành.

by Bùi, Ngọc Thành.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2008Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2008. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

34. Nghiên cứu diễn thế hệ sinh thái rừng ưu hợp dẻ trắng (Lithocarpus proboscideus) núi cao tại khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa (1999 - 2009). Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60. Đào Nguyên Sinh

by Đào, Nguyên Sinh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2010Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2010. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

35. Áp dụng GIS và viễn thám phỏng đoán sinh cảnh cho dòng keo lai (Acacia Hybryd) sinh trưởng tối ưu tại Hương Trà, Thừa Thiên Huế. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60. Nguyễn Hữu Tâm

by Nguyễn, Hữu Tâm.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2009Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2009. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

36. Nghiên cứu một số quy luật cấu trúc và sinh trưởng, làm cơ sở xây dựng mô hình dự báo sản lượng mủ lâm phần cao su (Havea Brasiliensis), phục vụ cộng tác kinh doanh rừng tại Quảng Trị. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60. Nguyễn Việt Tú.

by Nguyễn, Việt Tú.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2009Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2009. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

37. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và khả năng sinh trưởng phát triển loài nhím (Hystrix brachyura Linnaeus) trong điều kiện nuôi nhốt phục vụ phát triển kinh tế hộ gia đình vag bảo tồn đa dạng sinh học tại tỉnh Quảng Trị. Luận văn thạc si khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60. Nguyễn Văn Hiên Nguyễn Văn Hiên

by Nguyễn, Văn Hiên.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2009Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - -Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2009. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

38. Nghiên cứu về quần thể, một số đặc điểm sinh thái, mô phỏng phân bố và đề xuất các giải pháp bảo tồn loài chà vá chân xám (Pygathrix cinerea) ở huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60 Từ Văn Khánh

by Từ, Văn Khánh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2009Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2009. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

39. Nghiên cứu sự phân bố các loài thú linh trưởng thuộc họ khỉ - Voọc (Cercopitheciae) và đề xuất những giải pháp quản lý, bảo tồn linh trưởng tại vườn quốc gia Bạch Mã, Thừa Thiên Huế. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60. Võ Công Chánh

by Võ, Công Chánh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2009Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2009. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

40. Nghiên cứu rừng trồng phi lao (Casuarina equisetifolia) làm cơ sở đề xuất hướng quản lý, vùng lập địa và mô hình trồng rừng phòng hộ ở vùng đất cát ven biển huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60. Hoàng Thanh Trà

by Hoàng, Thanh Trà.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2009Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2009. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha