Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 267 results. Subscribe to this search

|
201. Đánh giá tiến trình và kết quả chi trả dịch vụ môi trường rừng ở lưu vực thủy điện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Luận văn thạc sĩ Khoa học lâm nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01 Đoàn Thị Mỹ Hằng

by Đoàn, Thị Mỹ Hằng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ Khoa học Lâm nghiệp - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

202. Nghiên cứu ảnh hưởng hoạt động sinh kế của người dân vùng đệm đến công tác quản lý, bảo vệ rừng tại khu bảo tồn Sao la Quảng Nam Luận văn thạc sĩ Khoa học lâm nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01 Lê Hoàng Sơn

by Lê, Hoàng Sơn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ Khoa học Lâm nghiệp - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

203. Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất quy hoạch phục hồi rừng phòng hộ ven biển tỉnh Quảng Nam Luận văn thạc sĩ Khoa học lâm nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01 Trương Bá Lâm

by Trương, Bá Lâm.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ Khoa học Lâm nghiệp - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

204. Sử dụng kết hợp phương pháp Swot và AHP nhằm xây dựng chiến lược phát triển bền vững tài nguyên rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên an toàn, tỉnh Bình Định Luận văn thạc sĩ Khoa học lâm nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01 Nguyễn Trọng Tài

by Nguyễn, Trọng Tài.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ Khoa học Lâm nghiệp - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

205. Đánh giá sinh trưởng và hiệu quả kinh tế các mô hình trồng Bời lời đỏ (Machilus odoratissima Nees) tại huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam Luận văn thạc sĩ Khoa học lâm nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01 Nguyễn Trường Thiện

by Nguyễn, Trường Thiện.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ Khoa học Lâm nghiệp - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

206. Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tại Khu bảo tồn thiên nhiên An Toàn, tỉnh Bình Định Luận văn thạc sĩ Khoa học lâm nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01 Dương Xuân Dũng

by Dương, Xuân Dũng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ Khoa học Lâm nghiệp - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

207. Đánh giá khả năng thích ứng của nông hộ trong quản lý rừng bền vững tại huyện Phù cát, tỉnh Bình Định Luận văn thạc sĩ Khoa học lâm nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01 Trần Quang Hải

by Trần, Quang Hải.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ Khoa học Lâm nghiệp - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

208. Nghiên cứu một số quy luật cấu trúc, sinh trưởng và tăng trưởng lâm phần keo lai (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) trồng thuần loài tại Vân Canh, Bình Định Luận văn thạc sĩ Khoa học lâm nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01 Trần Thị Bích Liên

by Trần, Thị Bích Liên.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ Khoa học Lâm nghiệp - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

209. Nghiên cứu xây dựng mô hình đồng quản lý rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên An Toàn, tỉnh Bình Định Luận văn thạc sĩ Khoa học lâm nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01 Vũ Đình Điệp

by Vũ, Đình Điệp.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ Khoa học Lâm nghiệp - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

210. Sinh kế của người dân địa phương và động lực quản lý rừng bền vững ở huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định Luận văn thạc sĩ Khoa học lâm nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01 Nguyễn Thị Anh Duyên

by Nguyễn, Thị Anh Nguyên.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ Khoa học Lâm nghiệp - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

211. Nghiên cứu sinh trưởng và khả năng phòng hộ của rừng Phi lao (Casuarina equisetifolia) ở vùng đất cát ven biển tỉnh Bình Định Luận văn thạc sĩ Khoa học lâm nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01 Bùi Việt Trung

by Bùi, Việt Trung.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ Khoa học Lâm nghiệp - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

212. Đánh giá hiện trạng, sinh trưởng và tỷ lệ sống của một số cây rừng ngập mặn tại tỉnh Hà Tĩnh Luận văn thạc sĩ Khoa học lâm nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01 Trần Thị Huyền

by Trần, Thị Huyền.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ Khoa học Lâm nghiệp - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

213. Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển bền vững loài Bời lời đỏ (Machilus odoratissima Nees) ở huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai Luận văn thạc sĩ Khoa học lâm nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01 Trần Văn Ngộ

by Trần, Văn Ngộ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ Khoa học Lâm nghiệp - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

214. Nghiên cứu tri thức bản địa của người Bân K'riêm trong quản lý, sử dụng tài nguyên rừng và đất rừng trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định Luận văn thạc sĩ Khoa học lâm nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01 Ngô Hữu Niên

by Ngô, Hữu Niên.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ Khoa học Lâm nghiệp - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

215. Phân tích vai trò các bên liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy rừng ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Luận văn thạc sĩ Khoa học lâm nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01 Mai Thanh Huyền

by Mai, Thanh Huyền.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ Khoa học Lâm nghiệp - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

216. Đánh giá thực trạng và giải pháp quản lý rừng bền vững ở vùng núi huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình Luận văn thạc sĩ Khoa học lâm nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01 Nguyễn Thành Tuyên

by Nguyễn, Thành Tuyên.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ Khoa học Lâm nghiệp - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

217. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp sử dụng đất lâm nghiệp hiệu quả ở công ty lâm nghiệp Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế Luận văn thạc sĩ Khoa học lâm nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01 Phạm Cách

by Phạm, Cách.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ Khoa học Lâm nghiệp - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

218. Nghiên cứu hiện trạng và chọn dòng Keo lá liềm (Acacia crassicarpa) ưu tú vượt trội trên vùng đất cát ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế Luận văn thạc sĩ Khoa học lâm nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01 Nguyễn Hòa Bình

by Nguyễn, Hòa Bình.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ Khoa học Lâm nghiệp - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

219. Nghiên cứu một số quy luật cấu trúc và sinh trưởng làm cơ sở xác định trữ sản lượng cao su (Hevea brasiliensis Arg.) tại nông trường cao su Đức Phú, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam Luận văn thạc sĩ Khoa học lâm nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01 Trần Văn Toàn

by Trần, Văn Toàn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ Khoa học Lâm nghiệp - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

220. Nghiên cứu thực trạng rừng trồng và đề xuất giải pháp quản lý, phát triển loài cây Bời lời đỏ (Machilus odoratissima Nees) tại tỉnh Quảng Nam Luận văn thạc sĩ Khoa học lâm nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01 Phạm Tiến Dũng

by Phạm, Tiến Dũng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ Khoa học Lâm nghiệp - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha