Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 14 results. Subscribe to this search

|
1. Kiến thức bản địa thích ứng với hạn hán trong sản xuất nông nghiệp tại vùng cát nội đồng tỉnh Quảng Trị. Luận án thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành phát triển nông triển nông thôn: 60.62.25. Hồ Thị Thu Hòa

by Hồ, Thị Thu Hòa.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2010Dissertation note: Luận án thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông lâm Huế, 2010. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

2. Đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành quản lý đất đai: 60.62.16. Nguyễn Thị Mỹ Dung

by Nguyễn, Thị Mỹ Dung.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2010Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2010. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

3. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành quản lý đất đai: 60.62.16. Huỳnh Thị Anh Thi

by Huỳnh, Thị Anh Thi.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2011Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2011. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

4. Kinh tế - xã hội Việt Nam 3năm 1996 - 1998 và dự báo năm 2000.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Thống kê 1999Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

5. Niên giám Nông nghiệp Việt Nam

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 2000Other title: VietNam Agriculture Directory 2000.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

6. Tác động của quy mô đất đai đến năng suất sản xuất nông nghiệp tại Thừa Thiên Huế Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Phát triển nông thôn.Mã ngành: 60.62.01.16 Nguyễn Đình Minh Hải

by Nguyễn, Đình Minh Hải.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

7. Tác động của quy mô đất đai đến năng suất sản xuất nông nghiệp tại Thừa Thiên Huế Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Phát triển nông thôn Nguyễn Đình Minh Hải

by Nguyễn, Đình Minh Hải.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

8. Ảnh hưởng của công tác dồn điền đổi thửa đến hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Phan Văn Hải Triểu

by Phan, Văn Hải Triểu.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

9. Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008 - 2013. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Vương Viết Thắng

by Vương, Viết Thắng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

10. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Phùng Như Trung

by Phùng, Như Trung.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2015Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2015. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

11. Ảnh hưởng của chinh sách đất đai đến việc sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai: Nguyễn Thị Phú

by Nguyễn, Thị Phú.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

12. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp vùng đồng bằng thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Đinh Thị Ngọc Diệu

by Đinh, Thị Ngọc Diệu.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường -- Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

13. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Trần Ngọc Nam

by Trần, Ngọc Nam.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường -- Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

14. Nghiên cứu ảnh hưởng của thu hồi đất sản xuất nông nghiệp để xây dựng khu công nghiệp đến sinh kế nông hộ ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Luận văn thạc sĩ nông nghiệp. Chuyên ngành Phát triển nông thôn: 52.620.116 Hoàng Thanh Phương

by Hoàng, Thanh Phương.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2017Dissertation note: Luận văn thạc sĩ nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế; 2017. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha