Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 85 results. Subscribe to this search

|
21. Những vấn đề trả lương sản phẩm và thưởng khuyến khích sản xuất trong nông nghiệp

by Nguyễn, Văn Cung.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông Nghiệp 1981Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

22. Định mức lao động trong hợp tác xã sản xuất nông nghiệp Lê Mạnh Khoa, Nguyễn Đình Phúc

by Lê, Mạnh Khoa.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 1978Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

23. Thống kê trong hợp tác xã sản xuất nông nghiệp Song Trà; Ngọc Kiểm

by Song Trà.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà nội Nông nghiệp 1978Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

24. Phương thức kết hợp sản xuất nông nghiệp với lâm nghiệp ở Việt Nam Phạm Văn Vang

by Phạm, Văn Vang.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Khoa học xã hội 1990Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (3).

25. Kinh nghiệm quản lý theo ngành và lãnh thổ nền sản xuất nông nghiệp ở Liên Xô Trí Việt

by Trí Việt.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà nội Nông nghiệp 1981Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

26. Những nguyên tắc tổ chức sản xuất nông nghiệp ở Liên Xô V, ABRAMOP

by ABRAMOP, V.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà nội Nông nghiệp 1976Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

27. Công tác phân vùng và quy hoạch sản xuất nông nghiệp ALECXANDROP, N.P; FLORENTIEP L.Ya.

by ALECXANDROP, N.P.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà nội Nông nghiệp 1977Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

28. Cải tiến quản lý hợp tác xã, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp Lê Duẩn

by Lê, Duẩn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Sự thật 1963Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

29. Phân tích hoạt động nông nghiệp trong hợp tác xã sản xuất nông nghiệp Nguyễn Gia Thụ

by Nguyễn, Gia Thụ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà nội Nông thôn 1965Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

30. Tổ chức sản suất trong ngành trồng trọt

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Sự thật 1973Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

31. Chế độ lập kế hoạch hằng năm của hợp tác xã sản xuất nông nghiệp Ủy ban kế hoạch nhà nước

by [Ủy ban kế hoạch Nhà nước].

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Ủy ban kế hoạch nhà nước 1978Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

32. Phương pháp khoán trong hợp tác xã sản xuất nông nghiệp Hồng Hạnh; Thái Nam; Duy Khoát

by Hồng Hạnh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà nội Nông nghiệp 1968Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

33. Tổ chức cung ứng vật tư kỹ thuật ở hợp tác xã sản xuất nông nghiệp Hoàng Đình Cao

by Hoàng, Đình Cao | Lê, Hùng | Trần, Quang Ty.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 1979Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

34. Tái sản xuất mỡ rộng trong hợp tác xã sản xuất nông nghiệp

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông thôn [Knxb]Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

35. Phương pháp xây dựng kế hoạch lao động trong hợp tác xã sản xuất nông nghiệp Ngô Thị Mỹ Hảo, Thành Dân

by Ngô, Thị Mỹ Hảo | Thành, Dân.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông thôn 1974Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

36. Mở rộng mạnh mẽ khoán sản phẩm trong các hợp tác xã và tập đoàn sản xuất nông nghiệp Võ Chí Công

by Võ, Chí Công.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Sự thật 1982Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

37. Hướng dẫn phân phối thu nhập trong hợp tác xã và tập đoàn sản xuất nông nghiệp

by Ban quản lý hợp tác xã nông nghiệp Trung Ương.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 1980Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

38. Sử dụng vốn cố định và vốn lưu động của hợp tác xã sản xuất nông nghiệp Thế Đạt

by Thế, Đạt.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông thôn 1976Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

39. Kinh nghiệm thực hiện ba khoán ở một số hợp tác xã sản xuất nông nghiệp miền núi Lâm Cảnh

by Lâm, Cảnh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Nông thôn 1963Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

40. Công tác quản lý tài vụ trong hợp tác xã sản xuất nông nghiệp Trần Hoàn

by Trần, Hoàn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông thôn 1960Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha