Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 64 results. Subscribe to this search

|
41. Đánh giá hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký đất đai một cấp tại tỉnh Quảng Nam Luận văn thạc sĩ nông nghiệp. Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường:8850103 Trương Văn Thương

by Trương, Văn Thương.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2019Dissertation note: Luận văn thạc sĩ quản lý tài nguyên và môi trường. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2019. Availability: Items available for reference: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: TN.QLĐ 2019/T] (1).

42. Thực trạng khai thác nguồn thu tài chính từ đất đai của huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk Luận văn thạc sĩ nông nghiệp. Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường:8850103 Phan Quốc Trinh

by Phan, Quốc Trinh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2020Dissertation note: Luận văn thạc sĩ quản lý tài nguyên và môi trường. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2020. Availability: Items available for reference: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: TN.QLĐ 2020/P] (1).

43. Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất của một số công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Luận văn thạc sĩ nông nghiệp. Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường:8850103 Phan Thị Thanh Nga

by Phan, Thị Thanh Nga.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2020Dissertation note: Luận văn thạc sĩ quản lý tài nguyên và môi trường. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2020. Availability: Items available for reference: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: TN.QLĐ 2020/P] (1).

44. Thực trạng giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Luận văn thạc sĩ nông nghiệp. Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường:8850103 Phạm Thị Thanh Hiền

by Phạm, Thị Thanh Hiền.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2020Dissertation note: Luận văn thạc sĩ quản lý tài nguyên và môi trường. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2020. Availability: Items available for reference: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: TN.QLĐ 2020/P] (1).

45. Đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng quỹ đất công ích tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị Luận văn thạc sĩ nông nghiệp. Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường:8850103 Nguyễn Tuân

by Nguyễn, Tuân.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2019Dissertation note: Luận văn thạc sĩ quản lý tài nguyên và môi trường. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2019. Availability: Items available for reference: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: TN.QLĐ 2019/N] (1).

46. Đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng đất công ích trên địa bàn huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Luận văn thạc sĩ nông nghiệp. Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường:8850103 Lê, Văn Phúc

by Lê, Văn Phúc.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2019Dissertation note: Luận văn thạc sĩ quản lý tài nguyên và môi trường. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2019. Availability: Items available for reference: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: TN.QLĐ 2019/L] (1).

47. Thực trạng xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng Luận văn thạc sĩ nông nghiệp. Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường:8850103 Nguyễn, Thị Thủy

by Nguyễn, Thị Thủy.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2019Dissertation note: Luận văn thạc sĩ quản lý tài nguyên và môi trường. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2019. Availability: Items available for reference: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: TN.QLĐ 2019/N] (1).

48. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Luận văn thạc sĩ nông nghiệp. Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường:8850103 Hồ, Thị Hảo

by Hồ, Thị Hảo.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2019Dissertation note: Luận văn thạc sĩ quản lý tài nguyên và môi trường. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2019. Availability: Items available for reference: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: TN.QLĐ 2019/H] (1).

49. Tình hình giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức trên địa bàn huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. Luận văn thạc sĩ nông nghiệp. Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường:8850103 Trình Lê Như

by Trình, Lê Như.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2019Dissertation note: Luận văn thạc sĩ quản lý tài nguyên và môi trường. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2019. Availability: Items available for reference: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: TN.QLĐ 2019/T] (1).

50. Nghiên cứu thực trạng chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức kinh tế tại tỉnh Đắk Lắk Luận văn thạc sĩ nông nghiệp. Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường:8850103 Phan Thị Ngọc Loan

by Phan, Thị Ngọc Loan.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2020Dissertation note: Luận văn thạc sĩ quản lý tài nguyên và môi trường. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2020. Availability: Items available for reference: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: TN.QLĐ 2020/P] (1).

51. Thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng nguồn nước mặt Đồng Cam tại tỉnh Phú Yên. Luận văn thạc sĩ nông nghiệp. Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường:8850103 Nguyễn, Hữu Thiêng

by Nguyễn, Hữu Thiêng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2019Dissertation note: Luận văn thạc sĩ quản lý tài nguyên và môi trường. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2019. Availability: Items available for reference: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: TN.QLĐ 2019/N] (1).

52. Thực trạng quản lý, sử dụng đất khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng Luận văn thạc sĩ nông nghiệp. Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường:8850103 Trần, Quang Khải

by Trần, Quang Khải.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2019Dissertation note: Luận văn thạc sĩ quản lý tài nguyên và môi trường. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2019. Availability: Items available for reference: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: TN.QLĐ 2019/T] (1).

53. Đánh giá tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai của hộ gia đình, cá nhân tại huyện Ea H'leo tỉnh Đắk Lắk. Luận văn thạc sĩ nông nghiệp. Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường:8850103 Nguyễn Hoài Nam

by Nguyễn, Hoài Nam.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2020Dissertation note: Luận văn thạc sĩ quản lý tài nguyên và môi trường. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2020. Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: TN.QLĐ 2020/N] (1).

54. Đánh giá thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk Luận văn thạc sĩ nông nghiệp. Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường:8850103 Phạm Thanh

by Phạm, Thanh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2020Dissertation note: Luận văn thạc sĩ quản lý tài nguyên và môi trường. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2020. Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: TN.QLĐ 2020/P] (1).

55. Đánh giá công tác cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai tại tỉnh Đắk Lắk Luận văn thạc sĩ nông nghiệp. Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường:8850103 Nguyễn, Thị Như

by Nguyễn, Thị Như.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2020Dissertation note: Luận văn thạc sĩ quản lý tài nguyên và môi trường. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2020. Availability: Items available for reference: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: TN.QLĐ 2020/N] (1).

56. Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân tại huyện Ea Súp tỉnh Đắk Lắk Luận văn thạc sĩ nông nghiệp. Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường:8850103 Lê Phạm Bình

by Lê, Phạm Bình.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2020Dissertation note: Luận văn thạc sĩ quản lý tài nguyên và môi trường. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2020. Availability: Items available for reference: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: TN.QLĐ 2020/L] (1).

57. Đánh giá kết quả hoạt động của văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk Luận văn thạc sĩ nông nghiệp. Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường:8850103 Vũ Nam Thành

by Vũ, Nam Thành.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2020Dissertation note: Luận văn thạc sĩ quản lý tài nguyên và môi trường. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2020. Availability: Items available for reference: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: TN.QLĐ 2020/V] (1).

58. Thực trạng và hiệu quả sử dụng đất trồng cà phê tại huyện Cư M'Gar, tỉnh Đắk Lắk Luận văn thạc sĩ nông nghiệp. Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường:8850103 Lâm Văn Mạnh

by Lâm Văn Mạnh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2020Dissertation note: Luận văn thạc sĩ quản lý tài nguyên và môi trường. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2020. Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: TN.QLĐ 2020/L] (1).

59. Thực trạng và giải pháp khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk Luận văn thạc sĩ nông nghiệp. Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường:8850103 Nguyễn Đăng Khoa

by Nguyễn Đăng Khoa.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2020Dissertation note: Luận văn thạc sĩ quản lý tài nguyên và môi trường. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2020. Availability: Items available for reference: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: TN.QLĐ 2020/N] (1).

60. Thực trạng quản lý và sử dụng đất công ích tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk Luận văn thạc sĩ nông nghiệp. Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường:8850103 Nguyễn Thị Ái Thơ

by Nguyễn, Thị Ái Thơ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2020Dissertation note: Luận văn thạc sĩ quản lý tài nguyên và môi trường. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2020. Availability: Items available for reference: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: TN.QLĐ 2020/N] (1).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha