Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 456 results. Subscribe to this search

|
161. Plant physiology Lincoln Taiz, Eduardo Zeiger.

by Taiz, Lincoln | Zeiger, Eduardo.

Edition: In lần thứ 4Material type: book Book; Format: print Publisher: Sunderland, Mass. Sinauer Associates 2006Title translated: Sinh lý thực vật.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

162. Mechanisms of resistance to plant diseases Biên tập bởi A.J. Slusarenko, R.S.S. Fraser, và L.C. van Loon

by Slusarenko, A. J. (Alan J.) | Fraser, R. S. S | Loon, L. C. van (Leendert C.).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Dordrecht Boston Kluwer Academic Publishers 2000Title translated: Cơ chế kháng bệnh của thực vật.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

163. Introduction to plant physiology William G. Hopkins, Norman P.A. Hüner

by Hopkins, William G | Hüner, Norman P. A.

Edition: In lần thứ 3Material type: book Book; Format: print Publisher: Hoboken, NJ J. Wiley 2004Title translated: Sinh lý thực vật đại cương.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

164. Global pesticide resistance in arthropods Biên tập bởi M.E. Whalon, D. Mota-Sanchez , R.M. Hollingworth.

by Whalon, Mark Edward, 1948- | Mota-Sanchez, D. (David), 1960- | Hollingworth, Robert M, 1939-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Wallingford, UK Cambridge, MA CABI 2008Title translated: Kháng thuốc của động vật chân đốt trên toàn cầu.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

165. Techniques for evaluating insect resistance in crop plants C. Michael Smith, Zeyaur R. Khan, Mano D. Pathak.

by Smith, C. Michael | Pathak, M. D | Khan, Zeyaur R.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Boca Raton, Fl. Lewis Publishers c1994Title translated: Kỹ thuật đánh giá và phân tích khả năng kháng rầy ở cây trồng.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

166. Integrated weed and soil management Biên tập bởi J.L. Hatfield, D.D. Buhler, B.A. Stewart.

by Hatfield, Jerry L | Stewart, B. A. (Bobby Alton), 1932- | Buhler, D. D. (Douglas D.).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Chelsea, Mich. Ann Arbor Press 1998Title translated: Quản lý đất và cỏ dại tổng hợp.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

167. Physiology and molecular biology of stress tolerance in plants Biên tập bởiK.V. Madhava Rao, A.S. Raghavendra, K. Janardhan Reddy.

by Madhava Rao, K. V | Raghavendra, A. S | Reddy, K. Janardhan.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Dordrecht Springer 2006Title translated: Cơ sở lý luận của sinh lý học và sinh học phân tử đến sự kháng stress ở thực vật.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

168. Plant-pathogen interactions Methods and protocols Biên tập bởi Pamela C. Ronald

by Ronald, Pamela C.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Totowa, N.J. Humana Press 2007Title translated: Tương hỗ nguồn bệnh cây trồng.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

169. Plant pathology concepts and laboratory exercises Biên tập bởi Robert N. Trigiano, Mark T. Windham, Alan S. Windham.

by Trigiano, R. N. (Robert Nicholas), 1953- | Windham, Mark Townsend, 1955- | Windham, Alan S.

Edition: Xuất bản lần 2Material type: book Book; Format: print Publisher: Boca Raton CRC Press 2008Title translated: Bệnh lý học thực vật: Khái niệm và bài tập thí nghiệm.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (3).

170. Bacterial plant pathology Cell and molecular aspects David C. Sigee

by Sigee, D. C.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Cambridge New York, NY Cambridge University Press 2005Title translated: Bệnh cây do vi khuẩn Khía cạnh tế bào và phân tử.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

171. Laboratory outlines in plant pathology H.H. Whetzel ...[và những người khác]

by Whetzel, Herbert Hice, 1877-1944 | Hesler, L. R | Gregory, Chas. T | Rankin, W. Howard.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Philadelphia London W. B. Saunders Company 1925Title translated: Bệnh lý học thực vật quy trình nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

172. Plant biotechnology and plant genetic resources for sustainability and productivity Biên tập bởi Kazuo N. Watanabe, Eija Pehu.

by Watanabe, Kazuo N | Pehu, Eija, 1955-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: San Diego, Calif., U.S.A. Austin, Tex. R.G. Landes Co. Academic Press 1997Title translated: Kỹ thuật sinh học cây trồng và nguồn di truyền thực vật bền vững trong sản xuất.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

173. Plant resistance to arthropods Molecular and conventional approaches C. Michael Smith.

by Smith, C. Michael (Charles Michael).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Dordrecht, The Netherlands Springer 2005Title translated: Kháng thể động vật chân đốt ở cây trồng Phân tử học và phương pháp tiếp cận.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

174. Integrated pest management of tropical perennial crops Dominique Mariau biên tập.

by Mariau, Dominique.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Enfield, NH France CIRAD Science Publishers 1999Title translated: Quản lý tổng hợp sâu bệnh với cây trông lưu niên nhiệt đới.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

175. Host plant resistance to insects Niranjan Panda và Gurdev S. Khush.

by Panda, Niranjan | Khush, Gurdev S.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Wallingford, Oxon, UK CAB International in association with the International Rice Research Institute 1995Title translated: Cây chủ kháng sâu bệnh.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

176. Biochemistry & molecular biology of plants Biên tập bởi Bob B. Buchanan, Wilhelm Gruissem, Russell L. Jones.

by Jones, Russell L | Gruissem, Wilhelm | Buchanan, Bob B.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Rockville, Md. American Society of Plant Physiologists 2000Other title: Biochemistry and molecular biology of plants.Title translated: Sinh hóa và sinh học phân tử cây trồng.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

177. Introduction to plant pathology Richard N. Strange.

by Strange, Richard N.

Material type: book Book; Format: print Publisher: New York, NY, USA Wiley 2003Title translated: Bệnh lý cây trồng đại cương.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

178. Green Pesticides for insect pest management S. Ignacimuthu, sj và S, Jayarạ

by S. Ignacimuthu, sj | S, Jayarạ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: New Delhi Narosa 2005Title translated: Thuốc kháng sâu bệnh sạch và quản lý sâu bệnh.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

179. Handbook of integrated pest management for turf and ornamentals Anne R. Leslie biên tập.

by Leslie, Anne R, 1931-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Boca Raton Lewis Publishers 1994Title translated: Sổ tay quản lý sâu rầy tổng hợp cho tầng đất mặt và thảm thực bì.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

180. Integrated management of insects in stored products Biên tập bởi Bhadriraju Subramanyam, David W. Hagstrum.

by Hagstrum, David W, 1944- | Subramanyam, Bhadriraju.

Material type: book Book; Format: print Publisher: New York M. Dekker 1996Title translated: Quản lý tổng hợp sâu bệnh trong bảo quản nông sản.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha