Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 167 results. Subscribe to this search

|
101. Sách tra cứu tiêu chuẩn hóa Hoàng Mạnh Tuấn,...[và những người khác]

by Hoàng, Mạnh Tuấn | Lê, Văn Thiệu | Hồ, Tất Thắng | Trần, Bảo | Phó, Đức Trù | Hà, Đình Thao.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Khoa học và kỹ thuật 1983Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (3).

102. Định mức lao động trong sản xuất vật liệu xây dựng Sản uất đá cát sỏi vôi Bộ xây dựng Tập I

by Bộ xây dựng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Xây dựng 1980Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (12).

103. Tính khung nhà nhiều tầng bằng cách tra bảng Hồ Anh Tuấn, Trần Bình, Đặng Tỉnh, Trần Kim Chương

by Hồ, Anh Tuấn | Trần, Bình | Đặng, Tỉnh | Trần, Kim Chương.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Khoa học và Kỹ thuật 1980Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

104. Xây dựng nền đường ô tô Nguyễn Quang Chiêu, Hà Huy Cương, Dương Ngọc Hải, Nguyễn Khải

by Nguyễn, Quang Chiêu | Hà, Huy Chương | Dương, Ngọc Hải | Nguyễn, Khải.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Giáo dục 1995Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

105. Tiêu chuẩn xây dựng - Quy phạm nghiệm thu đưa vào sử dụng các công trình đã xây dựng hoặc cải tạo xong (Q.P.X.D - 73 - 78). Bộ Xây dựng

by Bộ Xây dựng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Xây dựng 1979Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

106. Trắc địa trong xây dựng Phạm Văn Chuyên

by Phạm, Văn Chuyên.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Giáo dục 1996Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

107. Nghiên cứu ảnh hưởng của chính sách đất đai đến việc thực hiện xây dựng nông thôn mới tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.62.16 Trần Văn Anh

by Trần, Văn Anh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2012Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2012. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

108. Skilling up Vietnam: Preparing the workforce for a modern market economy Main report

Material type: book Book; Format: print Publisher: [kxb] Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

109. Phát triển kỹ năng: Xây dựng lực lượng lao động cho một nền kinh tế thị trường hiện đại ở Việt Nam Báo cáo tổng quan

Material type: book Book; Format: print Publisher: [kxb] Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

110. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp sử dụng quỷ đất để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Quản lý đất đai. Mã ngành: 60.85.01.03 Nguyễn Hữu Hà

by Nguyễn, Hữu Hà.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

111. Đánh giá thực trạng quy hoạch sử dụng đất và giải pháp thúc đẩy qúa trình xây dựng nông thôn mới tại xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Quản lý đất đai. Mã số:60.85.01.03 Nguyễn Thành Cường

by Nguyễn, Thành Cường.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

112. Nghiên cứu mối quan hệ giửa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Quản lý đất đai. Mã số:60.85.01.03 Tạ Thiên Long

by Tạ, Thiên Long.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

113. Chương trình giáo dục đại học theo học chế tín chỉ ngành kĩ thuật xây dựng

by Bộ giáo dục và đào tạo.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Đại học Cần Thơ 2013Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

114. Thực trạng và giải pháp huy động nguồn lực địa phương trong xây dựng nông thôn mới vùng gò đồi Bình - Trị - Thiên Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Phát triển nông thôn Nguyễn Tấn Thiện

by Nguyễn, Tấn Thiện.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

115. Những vấn đề kinh tế chủ yếu về khai hoang xây dựng vùng kinh tế mới ở nước ta Nguyễn Trần Trong, Nguyễn Đăng Kiều

by Nguyễn Trần Trọng, Nguyễn Đăng Kiều.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 1982Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

116. Phương pháp cân đối trong xây dựng kế hoạch hợp tác xã nông nghiệp Nguyễn Chí Đại

by Nguyễn, Chí Đại.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà nội Nông nghiệp 1981Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

117. Phương pháp xây dựng kế hoạch lao động trong hợp tác xã sản xuất nông nghiệp Ngô Thị Mỹ Hảo, Thành Dân

by Ngô, Thị Mỹ Hảo | Thành, Dân.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông thôn 1974Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

118. Những vấn đề về công tác cải tạo và xây dựng nông nghiệp ở các tỉnh phía Nam Nguyễn Trần Trọng

by Nguyễn, Trần Trọng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 1980Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

119. Những thách thức trong việc xây dựng trường đại học đẳng cấp thế giới Jamil Samil

by Salmi, Jamil.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [kxb] 2009Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

120. Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức trong thời kỳ công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước Đào Thanh Hải, Minh Tiến

by Đào, Thanh Hải.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Lao động- Xã hội 2005Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha