Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 167 results. Subscribe to this search

|
141. Đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03 Trần Văn Tấn

by Trần, Văn Tấn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường -- Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

142. Đánh giá thực trạng xây dựng nông thôn mới tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03 Phạm Thanh Sang

by Phạm, Thanh Sang.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường -- Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

143. Đánh giá mức độ phù hợp giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng tại thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa. Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Đỗ Nguyễn Xuân Sơn

by Đỗ, Nguyễn Xuân Sơn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường -- Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

144. Nghiên cứu mối quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Nguyễn Thị Huyền

by Nguyễn, Thị Huyền.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

145. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp sử dụng quỹ đất cho việc xây dựng nông thôn mới tại xã An Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Nguyễn Văn Danh

by Nguyễn, Văn Danh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

146. Đánh giá thực trạng xây dựng nông thôn mới tại huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Đinh Thị Dạ Thảo

by Đinh, Thị Dạ Thảo.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường -- Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

147. Thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới tại xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Nguyễn Huỳnh Nguyên

by Nguyễn, Huỳnh Nguyên.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường -- Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

148. Yếu tố ảnh hưởng đến việc huy động nguồn lực từ dân trong xây dựng nông thôn mới tại các xã ven biển huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình Luận văn thạc sĩ nông nghiệp. Chuyên ngành Phát triển nông thôn: 60.62.01.16 Lê Đức Anh

by Lê, Đức Anh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

149. Nghiên cứu cơ chế tăng cường giám sát đầu tư công của cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới: Nghiên cứu trường hợp tại huyện Quảng Điền - tỉnh Thừa Thiên Huế Luận văn thạc sĩ nông nghiệp. Chuyên ngành Phát triển nông thôn: 60.62.01.16 Trần Thị Ánh Nguyệt

by Trần, Thị Ánh Nguyệt.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

150. Giáo trình Kỹ thuật thi công Đỗ Đình Đức (chủ biên),...[và những người khác] Tập 2

by Đỗ, Đình Đức.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Xây dựng 2010Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

151. Giáo trình Kỹ thuật thi công Đỗ Đình Đức (chủ biên), Lê Kiều Tập 1

by Đỗ, Đình Đức [Chủ biên] | Lê Kiều.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Xây dựng 2010Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

152. Thiết kế tổ chức thi công Lê Văn Kiểm

by Lê, Văn Kiểm.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Xây dựng 2011Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

153. Vẽ kĩ thuật xây dựng Đoàn Như Kim (chủ biên), Dương Tiến Thọ, Nguyễn Quang Cự,

by Đoàn, Như Kim | Nguyễn, Quang Cự | Dương, Tiến Thọ.

Edition: Tái bản lần thứ mười chínMaterial type: book Book; Format: print Publisher: Hà nội Giáo dục Việt Nam 2016Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

154. Trắc địa đại cương Phạm Văn Chuyên

by Phạm, Văn Chuyên.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà nội Khoa học và kỹ thuật 2016Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

155. Phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới Nguyễn Đức Khiển

by Nguyễn, Đức Khiển.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà nội Nông nghiệp 2014Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

156. Đánh giá sự phù hợp giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03 Nguyễn Thị Diễm Phương

by Nguyễn, Thị Diễm Phương.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2017Dissertation note: Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường - - Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế; 2017 Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

157. Nghiên cứu ảnh hưởng của thu hồi đất sản xuất nông nghiệp để xây dựng khu công nghiệp đến sinh kế nông hộ ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Luận văn thạc sĩ nông nghiệp. Chuyên ngành Phát triển nông thôn: 52.620.116 Hoàng Thanh Phương

by Hoàng, Thanh Phương.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2017Dissertation note: Luận văn thạc sĩ nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế; 2017. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

158. Nghiên cứu việc huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới ở huyện nghèo Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình theo Nghị quyết 30A/2008/NQ-CP Luận văn thạc sĩ nông nghiệp. Chuyên ngành Phát triển nông thôn: 862.01.16 Trương Quốc Toán

by Trương, Quốc Toán.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2017Dissertation note: Luận văn thạc sĩ nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế; 2017. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

159. Sự tham gia của người dân trong xây dựng đường giao thông nội xã theo chuẩn nông thôn mới tại Thị xã Ba Đồn. Luận văn thạc sĩ nông nghiệp. Chuyên ngành Phát triển nông thôn: 52.620.116 Nguyễn Thanh Tùng

by Nguyễn, Thanh Tùng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2017Dissertation note: Luận văn thạc sĩ nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế; 2017. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

160. Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị Nguyễn Thế Bá

by Nguyễn, Thế Bá [Chủ biên] | Trường Đại học Kiến trúc Hà nội.

Edition: In bổ sungMaterial type: book Book; Format: print Publisher: Hà nội Xây dựng 2011Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha