Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 71 results. Subscribe to this search

|
1. Đánh giá việc thực hiện chính sách tái định cư, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất của một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành khoa học đất: 60.62.15. Nguyễn Văn Trị

by Nguyễn, Văn Trị.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2007Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - -Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2007. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

2. Đánh giá việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án xây dựng thủy lợi - thủy điện Quảng Trị huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành khoa học đất: 60.62.15. Hoàng Công Tuấn

by Hoàng, Công Tuấn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2007Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2007. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

3. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong giải phóng, mặt bằng tại Thành phố Hội An. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành quản lý đất đai: 60.62.16. Nguyễn Văn Thành Nhân

by Nguyễn, Văn Thành Nhân.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2011Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2011. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

4. Ảnh hưởng của việc thực hiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng đến sinh kế của người dân khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành quản lý đất đai: 60.62.16. Hồ Lạc Thiện

by Hồ, Lạc Thiện.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2011Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2011. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

5. Mức lương tối thiểu chung thực hiện từ 1/5/2012 chế độ, chính sách mới về tiền lương - tiền công bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp chính sách đối với cán bộ công chức người lao động xử lý kỷ luật và trách nhiệm bồi thường hoàn trả của viên chức 2012.

by Bộ Lao động - Thương binh xã hội.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Lao động 2012Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

6. Nghiên cứu và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lí đất đai: 60.85.01.03 Phan Văn Hải

by Phan, Văn Hải.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

7. Thực trạng sử dụng đất của các dự án trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006 - 2011 Luận văn thạc sĩ Khoa học Nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý Đất đai: 60.85.01.03 Trần Đại Nghĩa

by Trần, Đại Nghĩa.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ Khoa học Nông nghiệp - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

8. Đánh giá tác động của việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng đến đời sống và việc làm của người dân ở một số dự án tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Nguyễn Hữu Hiển

by Nguyễn, Hữu Hiển.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

9. Đánh giá ảnh hưởng của việc thực hiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng đến cuộc sống của người dân bị thu hồi đất tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Đỗ Mạnh Tài

by Đỗ, Mạnh Tài.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

10. Nghiên cứu việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong các dự án tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp, chuyên ngành: Quản lý đất đai: 60.85.01.03 Nguyễn Ngọc Hiếu

by Nguyễn, Ngọc Hiếu.

Material type: book Book; Format: print Publisher: 2014Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

11. Nghiên cứu tác động của chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đến công tác GPMB giai đoạn từ 1/7/2004 đến năm 2012 tại Quảng Ngãi. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Lê Văn Thích

by Lê, Văn Thích.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông lâm Huế, Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

12. Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Nguyễn Thy Ngọc

by Nguyễn, Thy Ngọc.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014, Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

13. Ảnh hưởng của việc định giá đất đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số dự án trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Phạm Thị Trang

by Phạm, Thị Trang.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014, Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

14. Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và bố trí tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Nguyễn Thị Ái Hạnh

by Nguyễn, Thị Ái Hạnh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

15. Ảnh hưởng của việc thu hồi đất đến đời sống và việc làm của người dân tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.04. Lê, Cảnh Tâm

by Lê, Cảnh Tâm.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

16. Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại một số dự án trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Nguyễn Thế Long

by Nguyễn, Thế Long.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

17. Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để mở rộng Quốc lộ 1A đoạn từ thành phố Đông Hà đến thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Võ Nguyên

by Võ, Nguyên.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

18. Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại một số dự án trên địa bàn huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Nguyễn Văn Hải

by Nguyễn, Văn Hải.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014, Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

19. Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cưử tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Lê Ngọc Long

by Lê, Ngọc Long.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

20. Ảnh hưởng của việc thu hồi đất của một số dự án đến sinh kế người dân tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Quản lý đất đai: 60.85.01.03 Đỗ Xuân Phương

by Đỗ, Xuân Phương.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2015Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2015. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha