Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 16 results. Subscribe to this search

|
1. Nghiên cứu một số chỉ tiêu trong quy hoạch sử dụng đất cấp xã phục vụ phát triển nông thôn mới tại tỉnh Thừa Thiên Huế Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.62.16 Lê Thị Quỳnh Thơ

by Lê, Thị Quỳnh Thơ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2012Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

2. Nghiên cứu biến động đất đai trong quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa khu vự Liên Chiểu, Đà Nẵng giái đoạn 2005-2012 Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Quản lý đất đai. Mã số:60.85.01.03 Phạm Hữu Công

by Phạm, Hữu Công.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

3. Nghiên cứu biến động đất đai quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng từ năm 2006 đến năm 2012 Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Quản lý đất đai. Mã số: 60.85.01.03 Trần Quốc Hùng

by Trần, Quốc Hùng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

4. Nghiên cứu biến động đất đai trong quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa khu vực liên chiểu, Đà Nẵng giai đoạn 2005 - 2012 Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Phạm Hữu Công

by Phạm, Hữu Công.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

5. Nghiên cứu biến động sử dụng đất nông nghiệp tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2005 - 2013. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Hồ Xuân Bảo

by Hồ, Xuân Bảo.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

6. Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008 - 2013. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Vương Viết Thắng

by Vương, Viết Thắng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

7. Ứng dụng GIS và viễn thám để nghiên cứu sự thay đổi nhiệt độ bề mặt do biến động sử dụng đất tại thành phố Huế. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Nguyễn Đức Vinh

by Nguyễn, Đức Vinh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

8. Đánh giá công tác giao đất lâm nghiệp cho hộ gia đình và cá nhân tại xã Quảng Lưu và xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Nguyễn Viết Pháp

by Nguyễn, Viết Pháp.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2015Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2015. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

9. Đánh giá tình hình quản lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Trần, Thị Diệu Linh

by Trần, Thị Diệu Linh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2015Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2015. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

10. Đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch và đề xuất giải pháp hoàn thành kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Hồ Trung Kiên

by Hồ, Trung Kiên.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2015Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2015. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

11. Nghiên cứu biến động đất đai trong quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa khu vực Sơn Trà Đà Nẵng, giai đoạn 2005 - 2015. Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Nguyễn Thanh Hiếu Trung

by Nguyễn, Thanh Hiếu Trung.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường -- Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

12. Đánh giá biến động đất đai trong quá trình đô thị hóa tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2005 - 2015 Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Nguyễn Ngọc Dũng

by Nguyễn, Ngọc Dũng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường -- Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

13. Ứng dụng GIS và viễn thám để đánh giá tình hình chuyển đổi đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03 Nguyễn Hữu Tài

by Nguyễn, Hữu Tài.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2017Dissertation note: Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường - - Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế; 2017 Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

14. Nghiên cứu biến động đất đai thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình từ năm 2011 đến 2016. Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03 Trần Văn Khương

by Trần, Văn Khương.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2017Dissertation note: Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường -- Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế; 2017. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

15. Ứng dụng GIS và viễn thám đánh giá biến động diện tích đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2010 - 2017. Luận văn thạc sĩ quản lý tài nguyên và môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai. Mã số: 8850103. Hồ Minh Đĩnh

by Hồ, Minh Đĩnh.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Huế 2018Availability: Items available for reference: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: TNĐ.QLĐ 2018/H] (1).

16. Nghiên cứu biến động đất đai trong quá trình đô thị hóa tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Luận văn thạc sĩ quản lý tài nguyên và môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai. Mã số: 8850103. Trần Huy Nam

by Trần, Huy Nam.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Huế 2018Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: TNĐ.QLĐ 2018/T] (1).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha