Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 25 results. Subscribe to this search

|
1. Thực trạng chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất và đề xuất giải pháp quản lý sử dụng đất hợp lý trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành quản lý đất đai: 60.62.16. Trần Thanh Tuân

by Trần, Thanh Tuân.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2011Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2011. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

2. Đánh giá tác động của quá trình đô thị hóa đến cơ cấu sử dụng đất tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành quản lý đất đai: 60.62.16. Lê Bá Minh Hải

by Lê, Bá Minh Hải.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2011Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2011. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

3. Thực trạng chuyển đổi cơ dấu sử dụng đất và những giải pháp quản lý sử dụng đất bền vững thành phố Hội An, tỉnh Quảng Ninh Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.62.16 Trương Văn Quyết

by Trương, Văn Quyết.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2012Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

4. Nghiên cứu thực trạng sử dụng đất của các dự án trên địa bàn Thành phố Huế. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.62.16 Châu Viết Toàn

by Châu, Viết Toàn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2012Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

5. Thực trạng chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất và đề xuất giải pháp sử dụng đất hợp lý trên địa bàn Hòa Vang, thành phố Đã Nẵng Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý Đất đai: 60.85.01.03 Nguyễn Đức Chí Công

by Nguyễn, Đức Chí Công.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm Huế - Đại học Huế Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

6. Nghiên cứu ảnh hưởng của việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 60.85.01.03 Trà Quỳnh Long

by Trà, Quỳnh Long.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013 Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

7. Đánh giá tác động của quá trình đô thị hóa đến việc quản lý và sử dụng đất tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý Đất đai: 60.85.01.03 Ngô Tất Thành

by Ngô, Tất Thành.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

8. Đánh giá những tác động của quá trình chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Đồng Hới giai đoạn 2005 - 2012 Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Nguyễn Nhật Mỹ

by Nguyễn, Nhật Mỹ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

9. Đánh giá công tác quản lý và sử dụng đất tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2000 - 2010 Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Trần Thị Diệp Hà

by Trần, Thị Diệp Hà.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

10. Đánh giá quá trình chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất do tác động của đô thị hóa và đề xuất giải pháp quản lý đất có hiệu quả ở huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Lê Thị Thanh

by Lê, Thị Thanh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

11. Nghiên cứu tác động của quá trình đô thị hóa đền việc sử dụng đất tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Lê Thanh Vũ

by Lê, Thanh Vũ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

12. Đánh giá tác động của quá trình đô thị hóa đến việc quản lý và sử dụng đất tại Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp, Chuyên nghành: Quản lý Đất đai, Mã số: 60.85.01.03 Hồ Sỹ Phong

by Hồ, Sỹ Phong.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2015Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

13. Đánh giá chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đât đai: 60.85.01.03. Nguyễn Thanh Hải

by Nguyễn, Thanh Hải.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2015Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2015. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

14. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Huỳnh Thi Thơ

by Huỳnh, Thi Thơ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường - - Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế, 2016. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

15. Nghiên cứu tái cơ cấu sử dụng đất tại huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Đào Phi Hoài

by Đào, Phi Hoài.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường - - Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế, 2016. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

16. Thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03 Nguyễn Thị Mai Phương

by Nguyễn, Thị Mai Phương.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường -- Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

17. Đánh giá tác động của quá trình đô thị hóa đến cơ cấu sử dụng đất tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03 Nguyễn Thị Tuyết Lan

by Nguyễn, Thị Tuyết Lan.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường -- Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

18. Nghiên cứu tái cơ cấu sử dụng đất tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03 Phạm Xuân Lộc

by Phạm, Xuân Lộc.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường -- Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

19. Ứng dụng GIS và viễn thám thành lập bản đồ biến động sử dụng đất tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2005 - 2015. Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03 Hà Nhật Đức

by Hà, Nhật Đức.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường -- Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

20. Nghiên cứu tái cơ cấu sử dụng đất tại Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Hồ Việt Hoàng

by Hồ, Việt Hoàng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường -- Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha