Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 70 results. Subscribe to this search

|
1. Những vấn đề toàn cầu trong hai thập niên đầu của thế kỷ XXI Nguyễn Trọng Chuẩn...[và những người khác]

by Nguyễn, Trọng Chuẩn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

2. Quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại Việt Nam hiện nay Hỏi và đáp Trình Mưu, Nguyễn Hoàng Giáp...[và những người khác]

by Trình, Mưu | Nguyễn, Hoàng Giáp.

Edition: Tái bản lần thứ baMaterial type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Lý luận chính trị 2007Other title: Hỏi và đáp.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

3. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trong thời kỳ mới Lê Quang Phi

by Lê, Quang Phi.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 2007Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

4. Nông nghiệp nông thôn Việt Nam sau hai mươi năm đổi mới quá khứ và hiện tại Nguyễn Văn Bích

by Nguyễn, Văn Bích.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 2007Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

5. Phát triển kinh tế vùng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa Sách chuyên khảo chủ biên,Nguyễn Xuân Thu

by Nguyễn, Xuân Thu | Nguyễn Văn Phú.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

6. Các yếu tố tác động đến quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn Việt Nam Lê Xuân Bá, Nguyễn Mạnh Hải, Trần Toàn Thắng

by Lê, Xuân Bá | Trần, Toàn Thắng | Nguyễn, Mạnh Hải.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà nội Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

7. Hỏi đáp chuyển dịch cơ cấu kinh tế chủ biên,Trần Xuân Kiên [và những người khác...]

by Trần, Xuân Kiên.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Thanh niên 2002Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

8. Giáo trình An sinh xã hội Nguyễn Văn Định

by Nguyễn, Văn Định | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Bộ môn Kinh tế bảo hiểm.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Đại học Kinh tế Quốc Dân 2008Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

9. Hướng dẫn ôn thi môn kinh tế chính trị Mác-Lênin Mai Thế Hớn

by Mai, Thế Hớn.

Edition: Tái bản có sửa chữaMaterial type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 2008Other title: Kinh tế chính trị Mác-Lênin.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

10. Đưa tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn chủ biên,Lê Văn Tích...[và những người khác]

by Lê, Văn Tích | Phạm, Hồng Chương.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 2008Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (3).

11. Hướng dẫn ôn thi môn tư tưởng Hồ Chí Minh Lê Quang Phi

by Lê, Quang Phi.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 2008Other title: Tư tưởng Hồ Chí Minh.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

12. Hướng dẫn ôn thi môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam biên soạn,Nguyễn Trọng Phúc...[và những người khác]

by Nguyễn, Trọng Phúc | Trần, Thị Thu Hương.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 2008Other title: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

13. Hướng dẫn ôn thi môn chủ nghĩa xã hội khoa học Lê Quang Phi,Nguyễn Văn Tùng

by Lê, Quang Phi | Nguyễn, Văn Tùng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 2008Other title: Chủ nghĩa xã hội khoa học.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

14. Hướng dẫn ôn thi môn triết học Mác-Lênin Kim Ngọc Đại

by Kim, Ngọc Đại.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 2008Other title: Triết học Mác-Lênnin.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

15. Kinh tế Việt Nam sau một năm gia nhập WTO Ngô Quang Minh, Bùi Văn Huyền

by Ngô, Quang Minh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 2008Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (3).

16. Trí thức Việt Nam tiến cùng thời đại Nguyễn Đắc Hưng

by Nguyễn, Đắc Hưng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 2008Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (3).

17. Giáo dục đào tạo Quốc sách hàng đầu, tương lai của dân tộc Phạm Văn Đồng

by Phạm, Văn Đồng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 2008Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (3).

18. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử chủ biên. Phùng Đức Thắng...và những người khác. tập 9 1964-1966

by Phùng, Đức Thắng.

Edition: Xuất bản lần thứ 2,có sửa chữa, bổ sungMaterial type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 2008Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (3).

19. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử. chủ biên. Lê Văn Tích...[và những người khác] tập 8 1961-1963

by Lê, Văn Tích.

Edition: Xuất bản lần thứ 2,có sửa chữa, bổ sungMaterial type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 2008Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (3).

20. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử. chủ biên, Nguyễn Thế Thắng...[và những người khác] tập 6 1955-1957

by Nguyễn, Thế Thắng.

Edition: Xuất bản lần thứ2,có sửa chữa, bổ sungMaterial type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 2008Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (3).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha