Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 78 results. Subscribe to this search

|
1. Hồ Chí Minh Biên Niên Sử Viện Hồ Chí Minh. Tập1 1890-1929

by Học Viện chính Trị-Hành Chính Quốc Gia Hồ Chí Minh. Viện Hồ Chí Minh.

Edition: In lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sungMaterial type: book Book; Format: print Publisher: H Chính trị Quốc gia 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

2. Nghiên cứu tiêu thụ cà phê trong nước tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Quỳnh Chi...[và những người khác]

by Trần, Thị Quỳnh Chi.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Trung tâm Tư vấn Chính sách & QLKT 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

3. 117 Chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Ban tuyên giáo trung ương. Trung tâm thông tin công tác tư tưởng

by Ban tuyên giáo trung ương. Trung tâm thông tin công tác tư tưởng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội chính trị quốc gia 2007Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

4. Đưa tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn chủ biên,Lê Văn Tích...[và những người khác]

by Lê, Văn Tích | Phạm, Hồng Chương.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 2008Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (3).

5. Hướng dẫn ôn thi môn tư tưởng Hồ Chí Minh Lê Quang Phi

by Lê, Quang Phi.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 2008Other title: Tư tưởng Hồ Chí Minh.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

6. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử chủ biên. Phùng Đức Thắng...và những người khác. tập 9 1964-1966

by Phùng, Đức Thắng.

Edition: Xuất bản lần thứ 2,có sửa chữa, bổ sungMaterial type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 2008Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (3).

7. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử. chủ biên. Lê Văn Tích...[và những người khác] tập 8 1961-1963

by Lê, Văn Tích.

Edition: Xuất bản lần thứ 2,có sửa chữa, bổ sungMaterial type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 2008Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (3).

8. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử. chủ biên, Nguyễn Thế Thắng...[và những người khác] tập 6 1955-1957

by Nguyễn, Thế Thắng.

Edition: Xuất bản lần thứ2,có sửa chữa, bổ sungMaterial type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 2008Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (3).

9. Góp phần nghiên cứu tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Nguyễn Thế Phúc

by Nguyễn Thế Phúc.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế Nxb.Thuận Hóa 2009Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

10. Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ trong chính trị Nguyễn Thế Phúc

by Nguyễn Thế Phúc.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [knxb] Nxb.Chính trị-Hành chính 2009Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

11. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục Đào Thanh Hải, Minh Tiến sưu tầm và biên soạn

by Đào, Thanh Hải | Minh Tiến.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Lao động 2005Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (13).

12. Tìm hiểu Tư tưởng Hồ Chí Minh Dưới dạng hỏi và đáp đồng chủ biên, Phạm Ngọc Anh, Bùi Đình Phong ...[và những người khác]

by Phạm, Ngọc Anh.

Edition: Tái bản có bổ sung, sửa chữaMaterial type: book Book; Format: print Publisher: [kđ] Lý luận chính trị 2005Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

13. Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh chủ biên, Mạch Quang Thắng ...[và những người khác]

by Mạch, Quang Thắng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 2005Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (6).

14. Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 2003Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (30).

15. Thư ký Bác Hồ kể chuyện Vũ Kỳ

by Vũ, Kỳ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 2009Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (3).

16. Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh Phạm Ngọc Anh...và [những người khác]

by Mạch, Quang Thắng | Phạm, Ngọc Anh | Nguyễn, Ngọc Cơ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 2009Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (30).

17. Vững bước trên con đường đã chọn Hội đồng Lý luận Trung ương

by Hội đồng Lý luận Trung ương.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 2002Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (3).

18. Đề cương các môn khoa học Mác - Lênin,Tư tưởng Hồ Chí Minh trình độ đại học, cao đẳng Tài liệu lưu hành nội bộ

by Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội 2003Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

19. Giáo dục, rèn luyện,cán bộ,đảng viên theo đạo đức cách mạng, phong cách tư duy khoa học Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Đức, Lê Văn Yên

by Nguyễn, Hữu Đức.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Khoa học xã hội 2005Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

20. Bác Hồ với giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam Đỗ Quang Hưng ...[và những người khác]

by Đỗ, Quang Hưng.

Edition: Xuất bản lần 3 có bổ sungMaterial type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Lao động 2003Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha