Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 31 results. Subscribe to this search

|
1. Phổ cập kiến thức áp dụng khoa học công nghệ làm kinh tế hộ gia đình cho nông dân các miền Nhóm chuyên gia - Viện tài chính Vi mô và Phát triển cộng đồng Tập 3 Phát triển kỹ thuật chăn nuôi

Source: Phổ cập kiến thức áp dụng khoa học công nghệ làm kinh tế hộ gia đình cho nông dân các miềnMaterial type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Khoa học và Kỹ thuật 2011Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

2. Phổ cập kiến thức áp dụng khoa học công nghệ làm kinh tế hộ gia đình cho nông dân các miền Tập 2 Phát triển kỹ thuật trồng trọt

Source: Phổ cập kiến thức áp dụng khoa học công nghệ làm kinh tế hộ gia đình cho nông dân các miềnMaterial type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Khoa học và Kỹ thuật 2011Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

3. Phổ cập kiến thức áp dụng khoa học công nghệ làm kinh tế hộ gia đình cho nông dân các miền Tập 1 Quản lý kinh tế hộ gia đình

Source: Phổ cập kiến thức áp dụng khoa học công nghệ làm kinh tế hộ gia đình cho nông dân các miềnMaterial type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Khoa học và Kỹ thuật 2011Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

4. Kỹ thuật vườn ươm cây rừng ở hộ gia đình Nguyễn Xuân Quát, Nguyễn Hữu Vĩnh, Phạm Đức Tuấn

by Nguyễn, Xuân Quát | Nguyễn, Hữu Vĩnh | Phạm, Đức Tuấn.

Edition: Tái bản lần 2Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 2002Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

5. Giao đất lâm nghiệp kinh tế hộ gia đình ở miền núi Vũ Văn Mễ

by Vũ, Văn Mễ.

Edition: Tái bản lần 1Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 2000Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

6. Kinh tế nông nghiệp gia đình, nông trại Trần Văn Hà (chủ biên), Nguyễn Khánh Quắc

by Trần, Văn Hà | Nguyễn, Khánh Quắc.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 1999Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

7. Đánh giá tính bền vững của mô hình chứng chỉ rừng thông theo nhóm hộ tại xã Đức Lân huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01. Nguyễn Thị Thùy Dung

by Nguyễn, Thị Thùy Dung.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014, Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

8. Đánh giá công tác giao đất lâm nghiệp cho hộ gia đình và cá nhân tại xã Quảng Lưu và xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Nguyễn Viết Pháp

by Nguyễn, Viết Pháp.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2015Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2015. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

9. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp của hộ gia đình ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01. Phạm Hữu Minh

by Phạm, Hữu Minh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2015Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2015. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

10. Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của một số dự án trên địa bàn thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03 Trần Quốc Kha

by Trần, Quốc Kha.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường -- Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

11. Đánh giá thực trạng công tác giao đất lâm nghiệp cho hộ gia đình cá nhân tại huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03 Trần Quốc Huy

by Trần, Quốc Huy.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường -- Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

12. Đánh giá tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai của hộ gia đình cá nhân sử dụng đất tại quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03 Lê Trung Tín

by Lê, Trung Tín.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường -- Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

13. Đánh giá tình hình giao đất lâm nghiệp cho hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Trần Thị Lệ Nhung

by Trần, Thị Lệ Nhung.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường -- Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

14. Đánh giá công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại thị xã Sông Cầu giai đoạn 2011 - 2016. Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 8850103 Ngô Thanh Dũng

by Ngô, Thanh Dũng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2017Dissertation note: Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường - Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế, 2017. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

15. Đánh giá công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại thành phố Nha Trang giai đoạn 2011 - 2016. Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 885 01 03 Lê Mai Tôn Định

by Lê, Mai Tôn Định.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2017Dissertation note: Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường -- Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế; 2017. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

16. Nghiên cứu việc thực hiện các quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03 Hà Thị Thùy Trinh

by Hà, Thị Thùy Trinh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2017Dissertation note: Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2017. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

17. Đánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2012 - 2016. Luận văn thạc sĩ quản lý tài nguyên và môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai. Mã số: 8850103. Nguyễn Văn Long

by Nguyễn, Văn Long.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Huế 2018Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: TNĐ.QLĐ 2018/N] (1).

18. Đánh giá thực trạng đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Luận văn thạc sĩ quản lý tài nguyên và môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai. Mã số: 8850103. Phạm Thị Thành

by Phạm, Thị Thành.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Huế 2018Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: TNĐ.QLĐ 2018/P] (1).

19. Tình hình thực hiện các quyền chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho và thế chấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Luận văn thạc sĩ quản lý tài nguyên và môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai. Mã số: 8850103. Đồng Chí Khôi

by Đồng, Chí Khôi.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Huế 2018Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: TNĐ.QLĐ 2018/Đ] (1).

20. Thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình và cá nhân tại địa bàn tỉnh Quảng Trị. Luận văn thạc sĩ quản lý tài nguyên và môi trường. Chuyên ngành: Quản lý đất đai. Mã số: 8850103. Trần Xuân Diệu

by Trần, Xuân Diệu.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Huế 2019Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: TNĐ.QLĐ 2019/T] (1).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha