Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 18 results. Subscribe to this search

|
1. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trong thời kỳ mới Lê Quang Phi

by Lê, Quang Phi.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 2007Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

2. Phát triển kinh tế vùng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa Sách chuyên khảo chủ biên,Nguyễn Xuân Thu

by Nguyễn, Xuân Thu | Nguyễn Văn Phú.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

3. Công nghệ tiên tiến và công nghệ cao với tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ở Việt Nam Phan Xuân Dũng...và những người khác

by Phan, Xuân Dũng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 2008Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (3).

4. Công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn ở Việt Nam con đường và bước đi chủ biên,Nguyễn Kế Tuấn

by Nguyễn, Kế Tuấn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

5. Một số kinh nghiệm điển hình về phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa Lưu Văn Súng

by Lưu, Văn Súng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 2004Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

6. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn Bắc Trung bộ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa Nguyễn Đăng Bằng

by Nguyễn, Đăng Bằng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 2002Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

7. Về phát triển văn hóa và xây dựng con người thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa Phạm Minh Hạc, Nguyễn Khoa Điềm

by Phạm, Minh Hạc | Nguyễn, Khoa Điềm.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 2003Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

8. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta Hoàng Ngọc Hòa

by Hoàng Ngọc Hòa.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 2008Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (3).

9. Nông dân, nông nghiệp và nông thôn Việt Nam Nguyễn Đức Triều, Vũ Tuyên Hoàng chủ biên

by Vũ, Tuyên Hoàng | Nguyễn, Đức Triều.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 2001Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

10. Con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn Chu Hữu Quý, Nguyễn Kế Tuấn (Đồng chủ biên)

by Chu, Hữu Quý | Nguyễn, Kế Tuấn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 2001Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

11. Văn bản pháp luật về công nghiệp hóa, hiện đại hóa

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 2000Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (7).

12. Tâm lý nông dân đồng bằng Bắc bộ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn hiện nay Lê Hữu Xanh

by Lê, Hữu Xanh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 1999Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (8).

13. Phát triển nguồn nhân lực trẻ ở nông thôn để công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn, nông nghiệp nước ta Nguyễn Văn Trung

by Nguyễn, Văn Trung.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 1998Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

14. Nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa Đặng Thọ Xương,...[và những người khác]

by Vũ, Quang Việt | Ngô, Vĩnh Long | Nguyễn, Văn Chỉnh | Nguyễn, Sinh Cúc | Đặng, Thọ Xương | Nguyễn, Văn Huân.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 1997Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (12).

15. Thực trạng Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Thống kê 1998Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

16. Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức trong thời kỳ công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước Đào Thanh Hải, Minh Tiến

by Đào, Thanh Hải.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Lao động- Xã hội 2005Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

17. Kỷ yếu hội nghị chuyên đề: "Nâng cao chất lượng đào tạo bậc đại học để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" Tài liệu cần được phổ biến rộng rãi trong các trường đại học, cao đẳng

by Bộ giáo dục và đào tạo.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội [kxb] 1995Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

18. Nghiên cứu biến động đất đai trong quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa khu vực liên chiểu, Đà Nẵng giai đoạn 2005 - 2012 Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Phạm Hữu Công

by Phạm, Hữu Công.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha