Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 205 results. Subscribe to this search

|
1. Hệ thống hóa các văn bản pháp quy ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

by Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 2005Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (9).

2. Giáo trình Quy hoạch phát triển nông thôn chủ biên, Vũ Thị Bình, Nguyễn Thị Vòng, Đỗ Văn Nhạ

by Vũ, Thị Bình | Đỗ, Văn Nhạ | Nguyễn, Thị Vòng | Bộ Giáo dục và Đào tạo Trường Đại học Nông nghiệp I- Hà Nội.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

3. Giáo trình Lập và quản lý dự án phát triển nông thôn Hoàng Mạnh Quân

by Hoàng, Mạnh Quân.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội. Nông Nghiệp 2007Other title: Rural development project planting and management.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (31).

4. Giáo trình phát triển cộng đồng lý luận và ứng dụng trong phát triển nông thôn Trương Văn Tuyển

by Trương, Văn Tuyển | Trường Đại học Nông lâm Huế.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 2007Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (30).

5. Một số kinh nghiệm điển hình về phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa Lưu Văn Súng

by Lưu, Văn Súng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 2004Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

6. Về tài nguyên đất đai và phát triển nông nghiệp, nông thôn Hồ Chí Minh

by Hồ, Chí Minh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 2003Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

7. Một số chủ trương chính sách mới về nông nghiệp, lâm nghiêp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

by Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 2001Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

8. Sổ tay các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (Tài liệu tham khảo nội bộ) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

by Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 2002Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

9. Sử dụng tài nguyên đất trong xây dựng và phát triển nông thôn Phạm Văn Cơ

by Phạm, Văn Cơ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 2000Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (3).

10. Số liệu thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 1996 - 2000 = Statistics of agriculture and rural development 1996 - 2000 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Vụ kế hoạch và quy hoạch.

by Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Vụ kế hoạch và quy hoạch.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông Nghiệp 2002Other title: Statistics of agriculture and rural development 1996 - 2000.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

11. Kết quả nghiên cứu các đề án VNRP Tóm tắt báo cáo khoa học. Chương trình nghiên cứu Việt Nam - Hà Lan (VNRP) Tập II

by Chương trình nghiên cứu Việt Nam - Hà Lan (VNRP).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 2001Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

12. Kết quả nghiên cứu giai đoạn 1998 - 2001 Dự án nghiên cứu quản lý tài nguyên vùng đồi núi dựa vào cộng đồng (Trường đại học Nông lâm Huế)

by Dự án nghiên cứu quản lý tài nguyên vùng đồi núi dựa vào cộng đồng (Trường đại học Nông lâm Huế) | Lê, Văn An.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 2002Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (6).

13. Công nghiệp hóa từ nông nghiệp Lý luận, thực tiễn và triển vọng áp dụng ở Việt Nam Đặng Kim Sơn

by Đặng, Kim Sơn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 2001Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

14. Phân tích các trở ngại và những yếu tố hỗ trợ đối với các dự án kết hợp bảo tồn với phát triển (ICDP) ở Việt Nam Nathan Sage, Nguyễn Cử

by Sage, Nathan | Nguyễn, Cử.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội [Knxb] 2001Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

15. Nông dân, nông nghiệp và nông thôn Việt Nam Nguyễn Đức Triều, Vũ Tuyên Hoàng chủ biên

by Vũ, Tuyên Hoàng | Nguyễn, Đức Triều.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 2001Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

16. Hội thảo nghiên cứu phát triển bền vững miền núi khu vực miền Trung Việt Nam Huế 2 - 4/ 08/ 2000 Trường Đại học Nông lâm Huế. Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường; Lê Trọng Cúc, Đào Trọng Hưng biên tập

by Trường Đại học Nông lâm Huế. Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường | Đào, Trọng Hưng | Lê, Trọng Cúc.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 2000Other title: Nghiên cứu phát triển bền vững miền núi khu vực miền Trung Việt Nam.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (3).

17. Hội thảo hiện trạng, định hướng và giải pháp phát triển nông thôn ở Miền Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long (Ngày 7 - 8 tháng 12 năm 2000 - Tổ chức tại Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh)/ Bộ Giáo dục và Đào tạo.

by Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Tp. Hồ Chí Minh Nông nghiệp 2000Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

18. Danh hiệu và chức năng các doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam Trần Thanh Cảnh, Nguyễn Đình Anh, Phạm Khôi biên tập.

by Nguyễn, Đình Anh | Phạm, Khôi | Trần, Thanh Cảnh | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 2001Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

19. Kinh tế trang trại với xoá đói giảm nghèo Ngô Đức Cát.

by Ngô, Đức Cát.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 2004Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

20. Giáo trình Quy hoạch phát triển nông thôn Lê Đình Thắng

by Lê, Đình Thắng | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Bộ môn Kinh tế - Quản lý địa chính.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 2000Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (20).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha