Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 29 results. Subscribe to this search

|
1. Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoan 1993 - 2003 Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành quản lý đất đai: 4.01.03. Hoàng Thị Lan Phương

by Hoàng, Thị Lan Phương.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2004Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2004. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

2. Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp bền vững ở huyện Cam Lô, tỉnh Quảng Trị. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60 Nguyễn Tùng Lâm

by Nguyễn, Tùng Lâm.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2011Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2011 Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

3. Thực trạng chuyển đổi cơ dấu sử dụng đất và những giải pháp quản lý sử dụng đất bền vững thành phố Hội An, tỉnh Quảng Ninh Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.62.16 Trương Văn Quyết

by Trương, Văn Quyết.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2012Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

4. Nghiên cứu thực tiễn công tác dồn điền đổi thửa và đề xuất giải pháp nhằm xây dựng nông thôn mới tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Nguyễn Thụy Đoan

by Nguyễn, Thụy Đoan.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

5. Đánh giá kết quả quy hoạch và đề xuất giải pháp quản lý việc sử dụng đất lâm nghiệp của các lâm trường ở huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành quản lý đất đai:60.85.01.03 Lê Anh Tuấn

by Lê, Anh Tuấn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

6. Đánh giá công tác quản lý và sử dụng đất tại các lâm trường trên địa bàn huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Nguyễn Tấn Hiển

by Nguyễn, Tấn Hiển.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014, Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

7. Đánh giá tình hính quản lý và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trước và sau dồn điền đổi thửa ở xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Phạm Công Chung

by Phạm, Công Chung.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014, Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

8. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp sử dụng đất lâm nghiệp tại xí nghiệp lâm nghiệp Quảng Nam. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Lâm học: 60.62.02.01. Nguyễn Thị Phụng

by Nguyễn, Thị Phụng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

9. Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến quản lý và sử dụng đất tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp, Chuyên nghành: Quản lý Đất đai, Mã số: 60.85.01.03 Trần Văn Hoan

by Trần, Văn Hoan.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2015Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

10. Thực trạng công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Nguyễn Hoài Nam

by Nguyễn, Hoài Nam.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2015Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2015. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

11. Đánh giá công tác giao đất lâm nghiệp có sự tham gia của người dân ở huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Lê Quốc Long

by Lê, Quốc Long.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2015Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2015. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

12. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Nguyễn Trần Thanh Phong

by Nguyễn, Trần Thanh Phong.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường -- Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

13. Nghiên cứu sự biến động sử dụng đất đai tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Huỳnh Công Hưng

by Huỳnh, Công Hưng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường -- Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

14. Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất có nguồn gốc tại các nông trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03 Hoàng Đức Phượng

by Hoàng, Đức Phượng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2017Dissertation note: Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường -- Trường Đại học Nông lầm, Đại học Huế, 2017. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

15. Nghiên cứu tác động của quá trình đô thị hóa đến việc quản lý và sử dụng đất tại quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 885 01 03 Tăng Hà Vinh

by Tăng, Hà Vinh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2017Dissertation note: Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường - - Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế; 2017. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

16. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp hiệu quả ở vùng đệm Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Phan Thanh Hưng

by Phan, Thanh Hưng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2017Dissertation note: Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường -- Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế; 2017. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

17. Nghiên cứu thực trạng và giải pháp quản lý sử dụng đất lâm nghiệp ở huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Nguyễn Quốc Hiền

by Nguyễn, Quốc Hiền.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2017Dissertation note: Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường -- Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế; 2017. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

18. Đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03 Dương Đệ Phương

by Dương, Đệ Phương.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2017Dissertation note: Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường -- Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế; 2017. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

19. Nghiên cứu biến động đất đai thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình từ năm 2011 đến 2016. Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03 Trần Văn Khương

by Trần, Văn Khương.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2017Dissertation note: Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường -- Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế; 2017. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

20. Đánh giá thực trạng đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Luận văn thạc sĩ quản lý tài nguyên và môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai. Mã số: 8850103. Phạm Thị Thành

by Phạm, Thị Thành.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Huế 2018Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: Trung tâm Thông tin - Thư viện [Call number: TNĐ.QLĐ 2018/P] (1).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha