Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 156 results. Subscribe to this search

|
1. Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất chủ biên, Đoàn Công Quỳ...[và những người khác]

by Nguyễn, Thị Vòng | Đỗ, Thị Tám | Đoàn, Công Quỳ | Nguyễn, Quang Học | Vũ, Thị Bình | Bộ Giáo dục và Đào tạo Trường Đại học Nông nghiệp I.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (11).

2. Bước đầu nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến định hướng phát triển không gian đô thị phục vụ quy hoạch sử dụng đất thành phố Huế giai đoạn 2006 - 2020. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành khoa học đất: 60.62.15. Mai Văn Quang

by Mai, Văn Quang.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2007Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - -Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2007. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

3. Đánh giá việc phân bổ đất đai phục vụ cho một số mục đích chuyên dùng trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành quản lý đất đai: 60.62.16. Nguyễn Thị Hải

by Nguyễn, Thị Hải.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2004Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2004. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

4. Nghiên cứu ảnh hương đến kết quả thực hiện các phương án quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành khoa học đất: 60.62.16. Đinh Thị Thu Hằng

by Đinh, Thị Thu Hằng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2006Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2006. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

5. Nghiên cứu ảnh hưởng của các dự án đầu tư nước ngoài đến phương án quy hoạch sử dụng đất của huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2001 - 2010.. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành khoa học đất: 60.62.15. Lê Đình Khánh

by Lê, Đình Khánh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2004Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2004. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

6. Đánh giá sự thay đổi của hệ thống sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành khoa học đất: 60.62.15. Nguyễn Duy Binh

by Nguyễn, Duy Bình.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2007Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2007. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

7. Nghiên cứu đề xuất tiến trình quy hoạch sử dụng đất và giao đất lâm nghiệp cấp xã có sự tham gia của cộng đồng trên địa bàn huyện A lưới. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành khoa học đất: 60.62.15. Hồ Dũng

by Hồ, Dũng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2007Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2007. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

8. Quy hoạch sử dụng đất II Bài giảng Hồ Kiệt

by Hồ, Kiệt.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (17).

9. Nghiên cứu tác động của quy hoạch sử dụng đất đối với thị trường bất động sản tại thành phố Đà Nẵng Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.62.16 Phan Tịnh Phú

by Phan, Tịnh Phú.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2012Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

10. Nghiên cứu một số chỉ tiêu trong quy hoạch sử dụng đất cấp xã phục vụ phát triển nông thôn mới tại tỉnh Thừa Thiên Huế Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.62.16 Lê Thị Quỳnh Thơ

by Lê, Thị Quỳnh Thơ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2012Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

11. Đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2008 - 2010 và đề xuất phương án đến năm 2020 tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai:60.85.01.03 Cao Thị Bích Hạnh

by Cao, Thị Bích Hạnh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

12. Đánh giá thực trạng quy hoạch sử dụng đất và giải pháp thúc đẩy qúa trình xây dựng nông thôn mới tại xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Quản lý đất đai. Mã số:60.85.01.03 Nguyễn Thành Cường

by Nguyễn, Thành Cường.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

13. Nghiên cứu mối quan hệ giửa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Quản lý đất đai. Mã số:60.85.01.03 Tạ Thiên Long

by Tạ, Thiên Long.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

14. Đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2005 - 2012 và đề xuất giải pháp thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Quản lý đất đai: 60.85.01.03 Đinh Thanh Tuấn

by Đinh, Thanh Tuấn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014 Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

15. Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 1998 - 2010 và đề xuất giải pháp cho chu kỳ quy hoạch mới tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp, chuyên ngành quản lý đất đai: 60.85.01.03 Dương Thành Đức

by Dương, Thành Đức.

Material type: book Book; Format: print Publisher: 2014Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

16. Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 1998 - 2010 và đề xuất giải pháp cho chu kỳ quy hoạch mới tại huyện Ba Tơ - tỉnh Quảng Ngãi. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03 Bùi Phụ Đệ

by Bùi, Phụ Đệ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

17. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2020 Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Võ Thị Mỹ Linh

by Võ, Thị Mỹ Linh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014, Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

18. Nghiên cứu mối quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Tạ Thiên Long

by Tạ, Thiên Long.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

19. Đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2006 - 2010 và đề xuất hướng sử dụng đất đến năm 2020. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Trần Thị Mi Ni

by Trần, Thị Mi Ni.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

20. Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất tại một số cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Võ Tấn Năm

by Võ, Tấn Năm.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2015Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2015. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha