Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 176 results. Subscribe to this search

|
1. Quy định mới về đổi mới, phát triển trong nông nghiệp và ngư nghiệp

by Việt Nam.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

2. Quy định mới về đổi mới trong quản lý hoạt động khoa học và công nghệ

by Việt Nam.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 2007Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

3. Quy định mới về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập

by Việt Nam.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

4. Một số văn bản pháp quy và hướng dẫn nghiệp vụ quản lý khoa học công nghệ Đại học Huế

by Đại học Huế | Đại học Huế | Bộ giáo dục và Đào tạo.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế [Knxb] 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (3).

5. Những văn bản quy phạm pháp luật mới nhất về thanh tra, kiểm tra thi đua - khen thưởng và xử lý kỷ luật trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề Phạm Hoàng Mai, sưu tầm

by Phạm, Hoàng Mai.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Lao động- Xã hội 2007Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

6. Những quy định pháp luật mới nhất về mua sắm thiết bị và xây dựng trường học Nguyên Quỳnh, sưu tầm và tuyển chọn

by Nguyên, Quỳnh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Lao động- Xã hội 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

7. Chỉ dẫn các điều cấm và việc xử phạt vi phạm pháp luật hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Bộ tư pháp. Viện khoa học pháp lý

by Bộ tư pháp. Viện khoa học pháp lý.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 2007Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

8. Văn bản pháp luật về đổi mới nâng cao công tác quản lý và hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thông tin- truyền thông

by Việt Nam(CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính tri Quốc gia 2007Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

9. Luật ngân sách nhà nước

by Việt Nam(CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 2007Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (3).

10. Luật khoa học và công nghệ và một số văn bản hướng dẫn thi hành

by Việt Nam(CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 2008Other title: Các văn bản quy phạm pháp luật ban hành từ tháng 01-2007 đến tháng 12-2007 điều chỉnh nhiều mặt trong hoạt động mặt trong hoạt động về khoa học-công nghệ....Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

11. Quy định về chứng minh nhân dân và hộ chiếu

by Việt Nam(CHXHCN).

Edition: Tái bản có bổ sungMaterial type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 2008Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (3).

12. Một số quy định bổ sung mới nhất về tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, công chức và người lao động Quy định về phụ cấp đối với một số lĩnh vực cụ thể. Quy định mới về chuyển xếp lương. Quy định mới về điều chỉnh lương tối thiểu, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

by Việt Nam.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 2005Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

13. Quy định mới hướng dẫn thi hành về thu tiền sử dụng đất

by Việt Nam.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

14. Quy định mới về lưu trữ quốc gia

by Việt Nam.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

15. Quy định mới hướng dẫn đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

by Việt Nam.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

16. Quy định mới về bảo vệ tài nguyên nước

by Việt Nam.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

17. Quy định mới về vệ sinh an toàn thực phẩm

by Việt Nam.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

18. Pháp lệnh giống cây trồng và nghị định hướng dẫn thi hành

by Việt Nam.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 2005Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

19. Văn bản mới hướng dẫn thi hành pháp lệnh thú y

by Việt Nam.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

20. Quy định mới về dịch vụ sở hữu trí tuệ

by Việt Nam.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha