Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 30 results. Subscribe to this search

|
1. Xường Cài hoa dân tộc Mường Vương Anh ( Sưu tầm, biên dịch, giới thiệu ); Tô ngọc Thanh ( Chịu trách nhiệm nội dung )

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc 2010Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

2. Tục Ngữ, câu đố, trò chơi, trẻ em Mường Bùi Thiện ( Sưu tầm, biên dịch, giới thiệu ); Tô Ngọc Thanh ( Chịu trách nhiệm nội dung )

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc 2010Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

3. Truyện dân gian dân tộc Mường.. Bùi Thiện ( Sưu tầm và biên soạn ); Tô Ngọc Thanh ( Chịu trách nhiệm nội dung ) Tập II Truyện thơ

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc 2010Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

4. Truyện dân gian dân tộc Mường. Bùi Thiện ( Sưu tầm, biên soạn ); Tô Ngọc Thanh ( Chịu trách nhiệm nội dung ) Tập I Văn xuôi

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc 2010Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

5. Tác phẩm Đặng Hành và Bàn Đại Hội = Tằng S'hị Thênh Piền Tạui Truyện thơ của người Dao ở Thanh Hóa Trần Trí Dõi, Triệu Phúc Xuân, Triệu Thị Nga; Tô Ngọc Thanh ( Chịu trách nhiệm nội dung )

by Trần, Trí Dõi | Triệu, Phúc Xuân | Triệu, Thị Nga.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin 2010Other title: Tằng S'hị Thênh Piền Tạui.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

6. Truyện kể dân gian các dân tộc thiểu số Nghệ An Quán Vi Miên ( Sưu tầm, dịch và biên soạn );Tô Ngọc Thanh ( Chịu trách nhiệm nội dung )

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội 2010Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

7. Sinh hoạt văn hóa dân gian cổ truyền làng biển Cảnh Dương Trần Hoàng; Tô Ngọc Thanh ( Chịu trách nhiệm nội dung )

by Trần, Hoàng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin 2010Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

8. Huế với đời sống văn hóa gia tộc Lê Nguyễn Lưu; Tô Ngọc Thanh ( Chịu trách nhiệm nội dung )

by Lê, Nguyễn Lưu.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin 2010Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

9. Biểu trưng trong ca dao Nam Bộ Trần Văn Nam; Tô Ngọc Thanh ( Chịu trách nhiệm nội dung )

by Trần, Văn Nam.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội 2010Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

10. 1000 câu hát đưa em ở Long An Trịnh Hùng ( Sưu tầm ); Tô Ngọc Thanh ( Chịu trách nhiệm nội dung )

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội 2010Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

11. Truyện ngụ ngôn Việt Nam ( Chọn lọc và bình giải ) Triều Nguyên; Tô Ngọc Thanh ( Chịu trách nhiệm nội dung )

by Triều, Nguyên.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội 2010Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

12. Làng nghề - Phố nghề Thăng Long - Hà Nội Trần Quốc Vượng, Đỗ Thị Hảo; Tô Ngọc Thanh ( Chịu trách nhiệm nội dung )

by Trần, Quốc Vượng | Đỗ, Thị Hảo.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội 2010Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

13. Văn hóa làng của người Banar K`Riêm Yang Danh;Tô Ngọc Thanh ( Chịu trách nhiệm nội dung )

by Yang, Danh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc 2010Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

14. Yếu tố biển trầm tích trong văn hóa Raglai Trần Kiêm Hoàng, Chamaliaq Riya Tiẻnq

by Trần, Kiêm Hoàng | Chamaliaq, Riya Tiẻnq.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội 2010Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

15. Lễ tang của người Raglai cực Nam Trung Bộ Hải Liên; Tô Ngọc Thanh ( Chịu trách nhiệm nội dung )

by Hải, Liên.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc 2010Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

16. Nghề dệt vải của người Cơ- Ho Chil Ngọc Lý Hiển; Tô Ngọc Thanh ( Chịu trách nhiệm nội dung )

by Ngọc, Lý Hiển.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc 2010Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

17. Tạo Sông Ca Nàng Si Cáy ( Song ngữ Thái - Việt ) Lương Thị Đại ( Sưu tầm, biên dịch ); Tô Ngọc Thanh ( Chịu trách nhiệm nội dung )

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc 2010Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

18. Dân ca Mường. Phần tiếng Việt Bùi Thiện ( Sưu tầm, biên dịch );Tô Ngọc Thanh ( Chịu trách nhiệm nội dung )

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc 2010Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

19. Dân ca Mường. Phần tiếng Mường Bùi Thiện ( Sưu tầm, biên dịch ); Tô Ngọc Thanh ( Chịu trách nhiệm nội dung )

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc 2010Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

20. Tế Trời, Đất, Tiên, Tổ, Mại nhà xe dân tộc Mường Bùi Thiện ( Sưu tầm, biên dịch và giới thiệu ); Tô Ngọc Thanh ( Chịu trách nhiệm nội dung )

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc 2010Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha