Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 50 results. Subscribe to this search

|
1. Cảm nhận văn chương Hàng Minh Nhân sưu tầm và biên soạn

by Hoàng, Minh Nhân.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Hội nhà văn 2002Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

2. Làng Tuyên. Quyển thứ nhất

Edition: In lần thứ baMaterial type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Văn học 2002Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (11).

3. Làng Tuyên Hồ Quốc Phương, Trương Công Huấn Quyển thứ hai

by Hồ, Quốc Phương | Trương, Công Huấn.

Edition: In lần thứ haiMaterial type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Văn học 2002Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

4. Làng Tuyên. Quyển thứ ba

Edition: In lần thứ haiMaterial type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Văn học 2002Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

5. Làng Tuyên Hồ Quốc Phương, Trương Công Huấn Quyển thứ nhất

by Hồ, Quốc Phương | Trương, Công Huấn.

Edition: In lần thứ haiMaterial type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Văn học 2001Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

6. Nài voi Phạm Đức Long

by Phạm, Đức Long.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc 2007Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

7. Xường Cài hoa dân tộc Mường Vương Anh ( Sưu tầm, biên dịch, giới thiệu ); Tô ngọc Thanh ( Chịu trách nhiệm nội dung )

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc 2010Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

8. Tục Ngữ, câu đố, trò chơi, trẻ em Mường Bùi Thiện ( Sưu tầm, biên dịch, giới thiệu ); Tô Ngọc Thanh ( Chịu trách nhiệm nội dung )

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc 2010Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

9. Truyện dân gian dân tộc Mường.. Bùi Thiện ( Sưu tầm và biên soạn ); Tô Ngọc Thanh ( Chịu trách nhiệm nội dung ) Tập II Truyện thơ

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc 2010Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

10. Truyện dân gian dân tộc Mường. Bùi Thiện ( Sưu tầm, biên soạn ); Tô Ngọc Thanh ( Chịu trách nhiệm nội dung ) Tập I Văn xuôi

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc 2010Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

11. Tác phẩm Đặng Hành và Bàn Đại Hội = Tằng S'hị Thênh Piền Tạui Truyện thơ của người Dao ở Thanh Hóa Trần Trí Dõi, Triệu Phúc Xuân, Triệu Thị Nga; Tô Ngọc Thanh ( Chịu trách nhiệm nội dung )

by Trần, Trí Dõi | Triệu, Phúc Xuân | Triệu, Thị Nga.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin 2010Other title: Tằng S'hị Thênh Piền Tạui.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

12. Truyện kể dân gian các dân tộc thiểu số Nghệ An Quán Vi Miên ( Sưu tầm, dịch và biên soạn );Tô Ngọc Thanh ( Chịu trách nhiệm nội dung )

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội 2010Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

13. Sinh hoạt văn hóa dân gian cổ truyền làng biển Cảnh Dương Trần Hoàng; Tô Ngọc Thanh ( Chịu trách nhiệm nội dung )

by Trần, Hoàng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin 2010Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

14. Biểu trưng trong ca dao Nam Bộ Trần Văn Nam; Tô Ngọc Thanh ( Chịu trách nhiệm nội dung )

by Trần, Văn Nam.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội 2010Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

15. 1000 câu hát đưa em ở Long An Trịnh Hùng ( Sưu tầm ); Tô Ngọc Thanh ( Chịu trách nhiệm nội dung )

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội 2010Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

16. Truyện ngụ ngôn Việt Nam ( Chọn lọc và bình giải ) Triều Nguyên; Tô Ngọc Thanh ( Chịu trách nhiệm nội dung )

by Triều, Nguyên.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội 2010Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

17. Làng nghề - Phố nghề Thăng Long - Hà Nội Trần Quốc Vượng, Đỗ Thị Hảo; Tô Ngọc Thanh ( Chịu trách nhiệm nội dung )

by Trần, Quốc Vượng | Đỗ, Thị Hảo.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội 2010Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

18. Văn hóa làng của người Banar K`Riêm Yang Danh;Tô Ngọc Thanh ( Chịu trách nhiệm nội dung )

by Yang, Danh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc 2010Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

19. Yếu tố biển trầm tích trong văn hóa Raglai Trần Kiêm Hoàng, Chamaliaq Riya Tiẻnq

by Trần, Kiêm Hoàng | Chamaliaq, Riya Tiẻnq.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội 2010Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

20. Lễ tang của người Raglai cực Nam Trung Bộ Hải Liên; Tô Ngọc Thanh ( Chịu trách nhiệm nội dung )

by Hải, Liên.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc 2010Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha