Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Đặng, Đình Kim

Công nghệ sinh học vi tảo Đặng Đình Kim, Đặng Hoàng Phước Hiền - Hà Nội Nông nghiệp 1999 - 203tr. 21cm.

Đầu trang nhan đề: Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia

Một số đặc điểm sinh học. Một số kỹ thuật phòng thí nghiệm. Các loài vi tảo có ý nghĩa kinh tế. Công nghệ sản xuất đại trà vi tảo. Ứng dụng vi tảo. Kỹ thuật cố định tế bào vi tảo. Một số thao tác di truyền ở vi tảo. Nghiên cứu tảo độc. Triển vọng và thách thức của công nghệ sinh học tảo.

Giáo trình cao học sinh học

22.000đ


Vi tảo--Công nghệ sản xuất và ứng dụng

Công nghệ sinh học Vi tảo

660.6 / C

582.2

Powered by Koha