Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Đức Sỹ

Giáo trình Vận hành và sửa chữa thiết bị điện Sách dùng cho các trường đào tạo hệ Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề Nguyễn Đức Sỹ - [Hà Nội] Giáo dục 2005 - 220tr. 24cm. - Sách dùng cho các trường đào tạo hệ Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề .

Cuốn sách gồm 5 chương chính: Máy điện không đồng bộ. Máy điện đồng bộ. Máy điện một chiều. Máy biến áp. Các khí cụ điện thường dùng trong hệ thống điều khiển máy điện.

22.500đ


Thiết bị điện--Vận hành và sửa chữa--Giáo trình

Cơ khí công nghệ Thiết bị điện

621.3 / V

Powered by Koha