Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Vũ, Văn Tẩm

Điện dân dụng và công nghiệp Vũ Văn Tẩm - In lần thứ 4 - H Giáo dục 2006 - 199tr 24cm. - Sách dùng cho các trường đào tạo hệ Trung học Chuyên nghiệp .

Nội dung cuốn sách bao gồm: Sử dụng và sửa chữa những hư hỏng của dụng cụ đo điện. Đo điện. Bảo vệ máy điện. Máy lạnh.Tự động hóa hệ thống lạnh. Thiết bị gia nhiệt, sử dụng và sửa chữa những hư hỏng thường gặp. Khởi động động cơ điện.Một số mạch động cơ điện thường gặp. Những mạch bảo vệ và tự động hóa trong dân dụng và công nghiệp.

16400đ


Điện dân dụng--Giáo trình.
Điện công nghiệp--Giáo trình

Điện Tự động hóa

621.3 / Đ

Powered by Koha