Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Văn Trí

Kỹ thuật trồng rau, củ,cỏ làm thức ăn trong chăn nuôi Nguyễn Văn Trí, Nguyễn Xuân Giao - [Hà Nội] Lao động - Xã hội 2007 - 112tr. minh họa 19cm.

Nội dung cuốn sách bao gồm:Kỹ thuật trồng một số loại rau củ dùng trong chăn nuôi. Kỹ thuật trồng một số loại cỏ dùng trong chăn nuôi gia súc và bò sữa. Sử dụng phụ phẩm trồng trọt làm thức ăn cho gia súc. Dự trữ và chế biến thức ăn cho gia súc. Chế biến bột cỏ và sử dụng các sản phẩm phụ của công nghệ ép dầu làm thức ăn cho gia súc.

16.000đ


Cây thức ăn chăn nuôi--Kỹ thuật trồng.

Cây rau Trồng trọt Chăn nuôi Cây thức ăn chăn nuôi

633.3 / K

630.2

Powered by Koha