Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Hồ, Văn Nam

Bệnh nội khoa gia súc (Giáo trình cho các lớp thú y các trường đại học nông nghiệp) Hồ Văn Nam, Nguyễn Thị Đào Nguyên, Phạm Ngọc Thạch. - Hà Nội Nông Nghiệp 1997 - 311tr. 27cm.

Đầu trang bìa: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường đại học Nông nghiệp I.

Đại cương về điều trị học. Kháng sinh dùng trong thú y. Các bệnh nội khoa ở gia súc như: Bệnh ở hệ tim mạch, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ tiết niệu, hệ thần kinh,... Bệnh của gia súc non.

70.5


Gia súc--Triệu chứng và điều trị--Bệnh nội khoa--Giáo trình

Triệu chứng Điều trị Bệnh nội khoa Thú y Chăn nuôi Gia súc

636.089 / B

639.09

Powered by Koha