Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Kỹ thuật trồng cây đặc sản hiệu quả kinh tế cao Cây chè, cây ngân hạnh, cây tre lấy măng. - [Hà Nội] Lao động - xã hội 2002 - 63tr. minh họa 19cm. - Kỹ thuật trồng cây trên đất dốc .

Nội dung cuốn sách bao gồm: Kỹ thuật trồng cây ngân hạnh, cây tre, cây chè, chè Ku đin

7.000đ


Cây chè--Kỹ thuật trồng.
Cây tre--Kỹ thuật trồng.
Cây đặc sản rừng--Kỹ thuật trồng.
Cây ngân hạnh--Kỹ thuật trồng.

Trồng trọt Cây đặc sản Cây tre Cây chè Cây ngân hạnh

633.72 / K

Powered by Koha