Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Thanh Hương

Bí quyết trở thành người làm vườn giỏi Thanh Hương. - Thanh Hoá Nxb. Thanh Hoá 2005 - 139tr. 19cm.

Tầm quan trọng của vườn trong cuộc sống. Kỹ thuật trồng một số loại rau, thực phẩm trong vườn. Một số loại nấm nuôi trồng phổ biến hiện nay.

15.000đ


Làm vườn--Vai trò đối với cuộc sống--Kỹ thuật trồng
Rau--Kỹ thuật trồng
Nấm--Kỹ thuật trồng

Trồng trọt Bí quyết Rau Làm vườn Kỹ thuật trồng Nấm

635 / B

Powered by Koha