Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Trần, Thế Tục

Kỹ thuật trồng một số cây rau quả giàu vitamin Trần Thế Tục, Nguyễn Ngọc Kính. - Tái bản lần 1 - Hà Nội Nông nghiệp 2004 - 148tr. 19cm.

Giới thiệu biện pháp thâm canh rau. Kỹ thuật trồng một số loại rau, cây ăn quả giàu vitamin trong vườn như: rau ăn lá, rau ăn củ, quả, ..

12.000đ


Cây ăn quả--Kỹ thuật trồng.
Rau (Thực vật)--Kỹ thuật trồng.

Làm vườn Trồng trọt Rau Kỹ thuật trồng Cây ăn quả

635 / K

634.0

Powered by Koha