Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Đào, Hằng Trang

Trồng ngô, đậu, cà chua, cà tím Đào Hằng Trang (chủ biên), Nguyễn Văn Bảy, Trần Văn Hanh. - Hà Nội Lao động -Xã hội 2007 - 123tr. 19cm.

Tài liệu tham khảo tr.120

Giới thiệu một số loại giống, điều kiện sinh thái, kỹ thuật trồng, xác biện pháp phòng trờ sâu bệnh và kỹ thuật thu hoạch và bảo quản các laoij cây đậu, cây ngô, cà chua và cà tím.

14.000đ


Ngô--Kỹ thuật trồng
Cây đậu--Kỹ thuật trồng
Cà chua--Kỹ thuật trồng
Cà tím--Kỹ thuật trồng

Trồng trọt Làm vườn Ngô Cà chua Cà tím Đậu xanh Cây đậu Đậu tương

635.6 / T

Powered by Koha