Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Hàn, Viết Thuận

Giáo trình Tin học đại cương chủ biên, Hàn Viết Thuận...[và những người khác] - Hà Nội Đại học kinh tế Quốc dân 2007 - 407tr. 20cm.

Đầu trang nhan đề:Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.Khoa Tin học Kinh tế

Cuốn sách gồm 5 chương: Những khái niệm cơ sở của tin học. Hệ điều hành của máy vi tính. Soạn thảo văn bản trên máy vi tính. Lập chương trình bằng pascal. Mạng máy tính và internet

Sách dùng cho sinh viên khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh

52.000đ


Tin học--Giáo trình.

Tin học đại cương

004 / T

Powered by Koha