Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Trần, Văn Hòa

101 câu hỏi thường gặp trong sản xuất nông nghiệp Kỹ thuật trồng và chăm sóc ca cao, cà phê, tiêu, sầu riêng chủ biên, Trần Văn Hòa, ...[ và những người khác ] - Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 1999 - 124tr. 19cm

Hỏi đáp về kỹ thuật trồng và chăm sóc các cây ca cao, cà phê, tiêu, sầu riêng.

10.000đ


Trồng trọt--kỹ thuật trồng--Hỏi đáp

Trồng trọt Ca cao Hỏi đáp Sầu riêng Cà phê

633.7 / M

Powered by Koha