Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Lê, Hồng Mận

Chăn nuôi lợn nái sinh sản ở nông hộ Lê Hồng Mận - Tái bản lần thứ nhất - Hà Nội Nông nghiệp 2007 - 183tr. 19cm.

Nội dung cuốn sách gồm 7 phần: Giống lợn. Đặc điểm sinh lý sinh sản lợn nái. Công tác quản lý giống lợn ở trang trại. Dinh dưỡng và thức ăn lợn. Thức ăn và nuôi dưỡng lợn nái. chuồng nuôi lợn. Vệ sinh thú y phòng chống bệnh lợn.

25.000đ


Lợn sinh sản--Kỹ thuật nuôi dưỡng

Chăn nuôi Lợn sinh sản

636.4 / C

636.4

Powered by Koha