Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Trần, Văn Sỏi

Cây mía Trần Văn Sỏi. - Nghệ An Nxb. Nghệ An 2003. - 235tr. 21cm. - Tủ sách hồng phổ biến kiến thức bách khoa .

Đầu trang tên sách: Viện nghiên cứu và phổ biến kiến thức bách khoa

Tài liệu tham khảo: tr.232 - 233

Những vấn đề chung, đặc điểm cơ bản, kỹ thuật trồng, thu hoạch và phương pháp phân tích chất lượng cây mía.

24.000đ


Mía--Đặc điểm và kỹ thuật trồng

Trồng trọt Cây mía Mía

633.61 / C

Powered by Koha