Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Lê, Hồng Mận

Kỹ thuật mới về chăn nuôi lợn ở nông hộ, trang trại & phòng chữa bệnh thường gặp Lê Hồng Mận - [kđ] Lao động - Xã hội 2006 - 252tr. Minh họa, hình ảnh không màu 19cm

Nội dung cuốn sách gồm 9 phần: Giống lợn. Đặc điểm sinh lý sinh sản lợn nái. Đặc điểm sinh lý tiêu hóa và nhu cầu dinh dưỡng thức ăn ở lợn. Thức ăn nuôi lợn. Kỹ thuật chăn nuôi lợn nái, lợn đực giống. Quản lý đàn lợn giống ở trang trại. Chuồng trại. Vệ sinh thú y và phòng trị một số bệnh thường gặp ở lợn.

28.000đ


Lợn sinh sản--Kỹ thuật nuôi dưỡng.
Lợn--Kỹ thuật nuôi dưỡng.

Lợn sinh sản Chăn nuôi

636.4 / K

636.4

Powered by Koha