Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Ngô, Quốc Trịnh

Nhân giống cây bằng phương pháp chiết, ghép, giâm cành, tách chồi Ngô Quốc Trịnh, Đỗ Đình Trọng. - Hà Nội Nông nghiệp 2007 - 143tr. 19cm.

Tổng quan phát triển cây ăn trái ở nước ta. Kỹ thuật nhân giống và kỹ thuật nhân giống một số loại cây ăn quả có lợi thế cạnh tranh.

17.000đ


Cây ăn quả--Kỹ thuật nhân giống--Giống

Cây ăn quả Giống Trồng trọt Kỹ thuật nhân giống

631.53 / N

Powered by Koha