Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Cao, Quốc Chánh

Cây Khế = Averrhoa carambola L. Averrhoa carambola L. Cao Quốc Chánh, Nguyễn Văn Hoan - Hà Nội Nông nghiệp 2006 - 115tr. Minh họa, hình ảnh màu 19cm

Tài liệu tham khảo: Tr.108 - 115.

Nội dung cuốn sách gồm 5 chương: Giá trị kinh tế và vai trò của cây khế. Đặc điểm nông sinh học của cây khế. Nghiên cứu và phát triển giống khế. Kỹ thuật trồng khế.Thu hoạch, bảo quản và chế biến khế.

14.000đ


Cây khế--Bảo quản và chế biến.--Kỹ thuật trồng

Cây ăn quả Cây khế

634.6 / C

634

Powered by Koha