Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Báo cáo Khoa học Chăn nuôi thú y: Phần dinh dưỡng và thức ăn vật nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Hội đồng Khoa học công nghệ ban Chăn nuôi - Thú y. - Hà Nội Nông nghiệp 2004 - 464tr. 27cm.

Cuốn sách này gồm: 52 báo cáo Khoa học được trình bày tại Hội nghị Khoa học Chăn nuôi - Thú y toàn quốc.

80000


Chăn nuôi--Dinh dưỡng và thức ăn--Báo cáo khoa học

Chăn nuôi Dinh dưỡng gia súc

636.085 / B

636.085

Powered by Koha