Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Phạm, Đông Quảng

Danh mục giống lúa Việt Nam giai đoạn 2000-2001 Phạm Đông Quảng - Hà nội Nông nghiệp 2004 - 160tr. 27cm.

Đầu trang nhan đề: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống cây trồng TƯ

Cuốn sách này gồm 3 phần: Danh mục giống lúa gieo trồng trên cả nước giai đoạn 2000-2001. Danh mục giống lúa gieo trồng ở phía Bắc năm 2000. Danh mục giống lúa gieo trồng ở phía Nam năm 2001.

25000


Lúa--Danh mục giống lúa--Miền Nam (Việt Nam)--2001
Lúa--Danh mục giống lúa--Miền Bắc (Việt Nam)--2000
Lúa--Danh mục giống lúa--Việt Nam.--2000-2001

Lúa Danh mục giống lúa Trồng trọt

633.18 / D

633.11

Powered by Koha