Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
O' Hare, P.J(Pau Joseph) 1957-

Trồng Macadamia ở Australia = Growing Macadamia in Australia P.J.O'Hare; Lê Đình Khả dịch - H Nông nghiệp 2003 - 72tr. 25cm.

"Trồng Macadamia ở Austalia" cung cấp những kiến thức cơ bản về các yêu cầu sinh thái, kỹ thuật trồng, chăm sóc và quản lý vườn quả, cũng như thu hoạch và chế biến hạt sơ bộ trước khi giao cho các cơ sở chế biến công nghiệp, giúp người đọc mau chóng có hiểu biết cần thiết và ứng dụng vào thực tế sản xuất


Kỹ thuật trồng trọt--Macadami--Australia
Bảo quản nông sản--Macadami--Chế biến nông sản

Kỹ thuật trồng trọt Bảo quản nông sản Chế biến nông sản Macadami

634

Powered by Koha