Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Khắc Tuấn

Vi sinh vật học Giáo trình dùng cho sinh viên ngành chăn nuôi thú y Nguyễn Khắc Tuấn. - Hà Nội Nông nghiệp 1996 - 302tr. 27cm.

Đầu trang tên sách: Bộ Giáo dục và Đào tạo.Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội

Hình thái cấu tạo, sinh trưởng của vi sinh vật. Dinh dưỡng và sự trao đổi chất của vi sinh vật. Các nhân tố kháng khuẩn và các chất khử trùng tiêu độc. Vi sinh vật trong cơ thể động vật bình thường và trong bảo quản, chế biến thức ăn. Vi sinh vật của sữa, vi sinh vật học thịt. Sản phẩm sinh tổng hợp từ sinh vật sử dụng trong chăn nuôi.


Vi sinh vật học--Giáo trình

Vi sinh vật Vi sinh vật học Chăn nuôi thú y

579 / V

636.0

Powered by Koha