Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Phạm, Thị Trân Châu

Công nghệ sinh học. Tập 3 Enzyme và ứng dụng Phạm Thị Trân Châu, Phan Tuấn Nghĩa. - Tái bản lần 1 - Hà Nội Giáo dục 2007 - 195tr. 27cm.

Tài liệu tham khảo tr.194 - 195

Lược sử phát triển enzyme học. Các phương pháp nghiên cứu, cấu trúc phân tử, tính đặc hiệu, các chất xúc tác, bậc phản ứng và các yếu tố ảnh hưởng đến vận tốc phản ứng enzyme. Công nghệ AND tái tổ hợp và công nghệ enzyme.Ứng dụng của enzyme.

28.000đ


Công nghệ sinh học
Enzyme

Công nghệ sinh học Enzyme Enzyme học

660.6 / C

Powered by Koha