Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Hoàng, Hữu Nguyên

Giáo trình máy và thiết bị gia công gỗ. T.1 Nguyên lý cắt gọt gỗ và vật liệu gỗ Hoàng Hữu Nguyên, Hoàng Xuân Niên - In lần thứ hai có sửa chữa và bổ sung. - Hà Nội Nông Nghiệp 2005 - 332tr. 27cm.

Nội dung cuốn sách bao gồm: Nguyên lý cắt gọt gỗ. Cắt gọt cơ bản. Cắt gọt chuyên dùng. Cắt gọt ván nhân tạo và vật liệu tre nứa. Chuẩn bị và các biện pháp nâng cao chất lượng dao cụ cắt gọt.

53.040đ


Máy lâm nghiệ--Gia công gỗ--Giáo trình
Thiết bị gia công gỗ--Cắt gọt gỗ

Máy lâm nghiệp Thiết bị gia công gỗ Cắt gọt gỗ Vật liệu

674.028 / M

Powered by Koha