Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Trương, Lăng

Nuôi lợn nạc ở các nước và nước ta Trương Lăng, Nguyễn Văn Hiền - [kđ] Đà Nẵng 1997 - 186tr. 19cm.

Mục đích nuôi lợn nạc, siêu nạc. Những giống lợn nền chính, dòng lai nhiều nạc siêu nạc. Công tác chọn lọc giống. Chăm sóc nuôi dưỡng các loại lợn. Thức ăn chăn nuôi lợn. Chuồng trại và xử lý chất thải. Vệ sinh phòng bệnh và bảo vệ gia súc. Để tăng năng suất lợn nạc ở nước ta.


Lợn (Động vật)--Kỹ thuật nuôi

Lợn (Động vật) Chăn nuôi

636.4

Powered by Koha