Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Văn Hoan

Vườn rau dinh dưỡng gia đình Nguyễn Văn Hoan. - Hà Nội Nông nghiệp 1997 - 88tr. 19cm.

Tài liệu giới thiệu về cách xây dựng, kỹ thuật trồng, kỹ thuật để giống vườn rau dinh dưỡng gia đình. Sử dụng rau trong bữa ăn hàng ngày.

5.800đ


Rau (Thực vật)--Kỹ thuật trồng.

Trồng trọt Làm vườn Rau

635 / V

Powered by Koha