Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Phan, Thế Nghiệp

Khảo nghiệm một số giống lúa mới nhóm B trong vụ đông xuân 2001 - 2002 tại Tỉnh Thừa Thiên Huế Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành trồng trọt: 4.01.01 Phan Thế Nghiệp - Huế 2002 - 86 tr 30 cm.

Người HDKH: Trần Thị Lệ

Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2002.

Tài liệu tham khảo cuối chính văn

Luận văn nghiên cứu về tình hình sản xuất và nghiên cứu lúa trên Thế giới, Việt Nam và ở Thừa Thiên Huế. Một số kết quả nghiên cứu khảo nghiệm giống lúa mới nhóm B trong vụ đông xuân tại Thừa Thiên Huế.


Cây lúa--Giống--Nghiên cứu--Thừa Thiên Huế (Việt Nam)--2001-2002--Luận văn

Giống lúa Cây lúa Trồng trọt


Luận văn

NH.TT / 2002/P

Powered by Koha