Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Thị Thu Thủy

Điều tra thực trạng sức khỏe hạt giống lúa ở nông hộ và thử nghiệm một số hóa chất nhằm hạn chế nguồn bệnh trên hạt giống lúa tại tỉnh Thừa Thiên Huế Luận văn thạc sĩ nông nghiệp. Chuyên ngành trồng trọt: 4.01.01. Nguyễn Thị Thu Thủy - Huế 2005 - 95tr.,pl. Minh họa (ảnh màu). 30cm.

Người HDKH: Trần Văn Minh

Luận văn thạc sĩ nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm Huế, 2005.

Luận văn nghiên cứu về sử dụng, quản lý hạt giống lúa ở nông hộ tại một số vùng trồng lúa của tỉnh Thừa Thiên Huế.


Cây lúa--Điều tra--Thừa Thiên Huế (Việt Nam)--Luận văn

Trồng trọt Hạt giống lúa Nông hộ


Luận văn

NH.TT / 2005/N

Powered by Koha