Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Trương, Thị Diệu Hương

Khảo nghiệm một số giống lúa chất lượng cao có triển vọng trong vụ đông xuân 2006 - 2007 tại trạm khảo nghiêm giống Yên Thành, tỉnh Nghệ An Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành trồng trọt: 60.62.01. Trương Thị Diệu Hương - Huế 2007 - 105tr.,pl. Minh họa (ảnh màu) 30cm.

Người HDKH: Lê Tiến Dũng

Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2007.

Đánh giá và tuyển chọn một số giống có chất lượng cao thích hợp với điều kiện sinh thái, góp phân làm phong phú số lượng, chủng loại giống lúa chất lượng cao vào hệ thống giống lúa của tỉnh Nghệ An.


Cây lúa--Khảo nghiệm giống--Nghệ An (Việt Nam)--Luận văn

Giống lúa Trồng trọt Khảo nghiệm


Luận văn

NH.TT / 2007/T

Powered by Koha