Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Trần Thanh Hải

Khảo nghiệm một số giống lúa chất lượng cao tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình năm 2009 - 2010 Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành trồng trọt: 60.62.01. Trần Thanh Hải - Huế [k.nh.x.b] 2010 - 130tr. Minh họa hình ảnh màu 30cm

Bản đánh máy

Luận văn (Thạc sĩ khoa học nông nghiệp)-- Đại học Nông Lâm Huế

Bao gồm tài liệu tham khảo( Tr. 102 - 109) và phụ lục

Luận văn nghiên cứu khảo nghiệm, tuyển chọn các giống lúa chất lượng cao, có khả năng chống chịu sâu bệnh, từ đó xác định và tuyển chọn 2-3 giống lúa chất lượng, phù hợp với nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng nhằm đưa vào sản xuất trên diện rộng tại huyện Lệ Thủy nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung. Thay thế những giống cũ đã bị thoái hóa.


Cây lúa--Giống--Quảng Bình (Việt Nam)--Nghiên cứu

Giống lúa Trồng trọt Khảo nghiệm


Luận văn

NH.TT / 2010/T

Powered by Koha